Wat is het?

In Nederland kunnen veel mensen door een laag inkomen niet meedoen aan activiteiten in groepsverband op het gebied van sport en cultuur. Inwoners van de gemeente Wierden kunnen in zo'n geval gebruik maken van het volwassenpakket (vroeger: declaratiefonds). Ze krijgen dan geld om toch mee te kunnen doen.

Als u gebruik maakt van het volwassenpakket, kunt u bijvoorbeeld geld krijgen voor:

  • Abonnementen van internet, bibliotheek, fitness, ijsbaan en zwembad (zoals 10-badenkaart of abonnement);
  • Contributies van verenigingen zoals sportvereniging, muziekvereniging, denksportvereniging, ouderenbond;
  • Lesgeld voor dansles, muziekles, tennisles en zwemles.

U krijgt maximaal €150,00 per jaar per volwassene.

Wat moet ik doen?

Online aanvragen

Volwassenpakket aanvragen kan gemakkelijk en snel online, via onderstaande button. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

DigiD linkVolwassenpakket aanvragen

Lukt online aanvragen van een Volwassenpakket niet? Vul het aanvraagformulier (te vinden bij 'Documenten') in en lever deze in bij het Zorgloket. Dat kan per post, of door het in te scannen en te mailen naar zorgloket@wierden.nl.

Bewijsstukken twee jaar bewaren

In alle gevallen moet u tot twee jaar na aanvraag bewijsstukken bewaren over:

  • Het inkomen van de ouders
  • Het vermogen van de ouders
  • De kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd.

U moet dus achteraf kunnen aantonen dat u de vergoeding terecht hebt gekregen. Er kan dus achteraf naar bewijsstukken worden gevraagd. Blijkt achteraf dat u minder kosten hebt gemaakt dan aangevraagd. Of heeft u het inkomen en het vermogen niet goed opgegeven? Dan is het mogelijk dat u het volgende jaar geen volwassenpakket krijgt.

Kwijtschelding van belasting

Geldt voor u kwijtschelding van gemeentelijke belasting? Dan ontvangt u automatisch het aanvraagformulier voor de bijdrage. Wij kijken dan alleen naar de kosten en niet naar uw inkomen en vermogen. Dat is bij de belastingkwijtschelding al beoordeeld.

Deelnemer collectieve zorgverzekering

Bent u deelnemer van de collectieve zorgverzekering via de gemeente Wierden bij Menzis?. Dan kijken we niet meer naar uw inkomen en vermogen. Dat is bij de toegang tot de verzekering al gedaan.

Schuldsanering

Valt u onder de wet schuldsanering natuurlijke personen? Dan moet u dit opgeven op het aanvraagformulier. Uw besteedbaar inkomen is in dat geval niet meer dan de bijstandsnorm. U komt dan in aanmerking voor het volwassenpakket.

Waarvoor krijgt u geen vergoeding?

De regeling is bedoeld om mensen de mogelijkheid te geven om mee te doen aan groepsactiviteiten op het gebied van sport en cultuur. Het gaat om activiteiten waarbij het ontmoeten van andere mensen en het onderhouden van sociale verbanden belangrijk zijn.

Voorbeelden van kosten waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen:

  • Abonnementen van dagbladen en tijdschriften (tip: deze kunt u gratis lezen bij de bibliotheek)
  • Incidenteel bezoek aan een attractiepark, circus, concert, film, toneel, dierentuin, museum, recreatieplas enz.
  • Vrijwillige bijdragen of bijdragen waarvoor u al op een andere manier een vergoeding krijgt (zoals kerktelefoon of kerkbode)

Check waar je recht op hebt

Lang niet iedereen is op de hoogte van de regelingen die er bij de gemeente Wierden zijn om inwoners financieel of met andere middelen te ondersteunen. In deze speciale rekentool kunnen inwoners zelf kijken of ze mogelijk in aanmerking komen voor bepaalde regelingen. Of iemand in aanmerking komt is afhankelijk van de persoonlijke situatie, zoals inkomen, vermogen en gezinssituatie. Check via onderstaande button waar je recht op hebt!

Check waar je recht op hebt(externe link)