Wat is het?

De gemeente kan bepalen dat u geen voorwerpen of andere objecten mag plaatsen bij een hoogspanningslijn. Zij geeft hierbij een afstand aan waarbinnen dit niet mag. Het voorwerp mag niet hoger zijn dan 2 meter.

Wat moet ik doen?

U kijkt in het bestemmingsplan of u in de buurt van hoogspanningslijnen voorwerpen mag plaatsen. Via Ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kunt u alle bestemmingsplannen vinden en bekijken. Als er niets in het bestemmingsplan staat, dan meldt u uw plannen bij de gemeente.

Geef daarbij de volgende informatie:

  • waar u het voorwerp gaat plaatsen
  • hoe groot het voorwerp is
  • waarom u het wilt plaatsen
  • wanneer u het voorwerp wilt plaatsen en voor hoelang