Let op!

Informatie op deze pagina kan verouderd zijn vanwege de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari 2024. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kunt u contact opnemen met team Bouwen & Wonen of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat het geval is kunt u dit via het Omgevingsloket indienen.

Kijk voor meer informatie op www.wierden.nl/omgevingswet of neem contact op met team Bouwen & Wonen via: bouwenenwonen@wierden.nl of 0546 - 58 08 38.

Wat is het?

 • U mag niet zomaar de weg, de stoep of een gedeelte ervan gebruiken. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van een steiger, container, bouwmaterialen of een reclamebord.
 • Als u dat toch wilt doen dan vraagt u een ontheffing aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt.

U vraagt vervolgens de ontheffing aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

 • waarom u het voorwerp op of aan de weg wilt plaatsen
 • de plaats waar het voorwerp komt te staan
 • de grootte van het voorwerp
 • wanneer en hoelang u het voorwerp wilt plaatsen

Als u een voorwerp wilt plaatsen voor de opslag van roerende zaken dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u een container plaatst voor de tijdelijke opslag van puin of bouwmaterialen tijdens een verbouwing.

In sommige gevallen volstaat overleg met de buitendienst

Maakt u als particulier maximaal 5 dagen gebruik van de openbare ruimte? Neem dan contact op met onze buitendienst om te overleggen over de locatie. U kunt de buitendienst bereiken via het loket Bouwen en wonen. In de meeste gevallen hoeft u dan geen formulier in te vullen.

In andere gevallen moet u een melding doen of ontheffing aanvragen

Voldoet u aan de volgende voorwaarden?

 • U plaatst het voorwerp maximaal 1 maand.
 • U gebruikt maximaal 15 m2 van de openbare ruimte.
 • Het voorwerp brengt geen schade toe aan de openbare ruimte (straat, stoep, parkeerplaats enz)
 • Het voorwerp belemmert de bruikbaarheid van de openbare ruimte niet.
 • Het voorwerp vormt geen belemmering voor het beheer of onderhoud van de openbare ruimte.
 • Het gebruik voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Voldoet u aan alle voorwaarden die hierboven genoemd worden? Vul dan minstens twee weken van te voren het formulier ‘melding voorwerp op of aan de weg’ in.

Melding voorwerp op of aan de weg

Voldoet u niet aan alle voorwaarden? Vul dan minstens 8 weken van te voren het formulier ‘ontheffing voorwerp op of aan de weg’ in .

Ontheffing voor een voorwerp op of aan de weg aanvragen

Uitzondering voor winkeluitstallingen en handelsreclame

Voor winkeluitstellingen en handelsreclame geldt een uitzondering als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Wat kost het?

Voor het doen van een melding worden geen leges in rekening gebracht. Voor een ontheffing wel. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van hoe veel tijd het kost om de aanvraag te behandelen. Gemiddeld zullen de leges voor een ontheffing € 50,- bedragen.

Hoelang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht. De gemeente kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben wij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? 
Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Melding

Als u een melding doet, ontvangt u bijna direct een ontvangstbevestiging. Wanneer u niks hoort van de gemeente Wierden, betekent dit dat u het voorwerp kunt plaatsen zoals u gemeld heeft.

Extra informatie

U hoeft geen melding te doen of ontheffing aan te vragen voor winkeluitstallingen en handelsreclame als wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • Een doorgang (looproute) met een breedte van 1,80 meter;
 • Uitstallingen en reclame alleen op de gronden voor de winkel;
 • Uitstallingen alleen tegen de gevel van de winkel;
 • De diepte van de uitstallingen maximaal 1,20 meter;
 • Hoogte van de uitstalling en/of reclame maximaal 1,50 meter;
 • In samenspraak met de naastgelegen winkels er voor zorgen dat er geen slalomroute ontstaat;
 • Geen reclameborden in een parkeerstrook of verlengde daarvan, in de goot of op de rijbaan;
 • Bij een groot voorterrein mogen maximaal twee reclameborden buiten de strook van (1,20 + 1,80=) 3 meter geplaatst worden. Echter niet verder dan 4 meter van de gevel van de winkel (er moet een relatie met de onderneming blijven);
 • Uitstallingen en reclame alleen tijdens de openingstijden van de winkel;
 • Voldoende ruimte voor het stallen van fietsen en dergelijke in de daarvoor bestemde zone;
 • De uitstalling mag geen belemmering vormen in het kader van de verkeersveiligheid;
 • Bij herinrichting van het openbaar gebied zal de gemeente zoveel mogelijk rekening houden met mogelijkheden voor uitstallingen en reclameobjecten.