Vuurwerk en carbid

Wat is het?

Tijdens oud en nieuw mag u vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur. Carbidschieten is toegestaan op 31 december tussen 10.00 uur en 18.00 uur. In de gemeente Wierden zijn geen vuurwerkvrije zones.

Vuurwerk afsteken

In de gemeente Wierden gelden geen vuurwerkvrije zones. De landelijke vuurwerkregels worden gehanteerd. Die kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Carbid schieten

Voor het carbidschieten hoeft u geen melding te doen of een vergunning aan te vragen. Er gelden wel voorwaarden:

Veiligheid

  • De bussen en/of dergelijke voorwerpen die worden gebruikt hebben een maximale inhoud van 40 liter.
  • Er worden geen handelingen verricht of nagelaten die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken voor personen in de omgeving.

Locatie

De plek waar het carbidschieten plaatsvindt:

Schieten

  • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter.
  • In het vrije schootsveld liggen geen openbare wegen en paden.
  • Schieten gebeurt in een tegengestelde richting van de toeschouwers en dichtstbijzijnde woningen.
  • Tijdens het schieten gebruikt u afsluitingen die geen schade aan mensen, dieren of spullen kunnen veroorzaken, dus geen busdeksels.
  • Degene die carbidschiet is minimaal 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar mogen alleen carbidschieten onder toezicht van een meerderjarige.
  • Degene die carbidschiet is niet onder kennelijke invloed van drank of drugs.
  • Er is toestemming van de rechthebbende/eigenaar van de gebruikte grond.

Overlast

Heeft u problemen met geluidsoverlast, vandalisme of maakt u zich zorgen over de veiligheid in uw buurt? Neem dan contact op met de politie via onderstaande button of door te bellen naar 0900 - 88 44. Is er sprake van een acute situatie of spoed? Bel dan altijd 112.

Melding overlast

Ervaart u overlast door carbidschieters? Dan kunt u een melding bij de gemeente maken. Dit doet u via onderstaande button. Ook hier geldt: gaat het om een acute situatie, bel dan altijd 112.

Melding woonomgeving