WOZ-waarde

Wat is een WOZ-waarde?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw, perceel of grond. Dit wordt de 'waardering onroerende zaken' (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen.

Hoe werkt het?

  • De gemeente verdeelt woningen in groepen. Een groep bestaat uit vergelijkbare woningen. Zij lijken op elkaar door ligging, bouw en de toestand van het onderhoud.
  • Een taxatiebureau of de gemeente bepaalt de waarde.
  • Gemeenten bepalen de waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) door een taxatie. Hierbij gaat de gemeente uit van het bedrag dat de onroerende zaak zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Dit is de waardepeildatum.

Wat moet ik doen?

De WOZ-waarde staat op de aanslag OZB die u elk jaar krijgt.

Waar kan ik de WOZ-waarde vinden van mijn woning?

Deze kunt u terugvinden in het taxatieverslag. Via ons E-loket kunt u het taxatieverslag inzien. In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw pand is opgebouwd.

E-loket WOZ-waarde

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We houden rekening met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

Bezwaar maken

Als u bezwaar wilt maken bekijkt u eerst het taxatieverslag. Bent u het er dan nog steeds niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken. Dit is gratis. Informatie over bezwaar maken vindt u op de achterkant van het aanslagbiljet. U kunt ook digitaal bezwaar maken.

DigiDTaxatieverslag en bezwaar maken WOZ