In het noordoosten van Wierden wordt de woonwijk Zenderink ontwikkeld. Zenderink is een unieke (nieuwe) woonwijk in het dorp Wierden waar zo'n 80 woningen komen. De wijk wordt gekenmerkt door een combinatie van veel groen, ruimte, hoogteverschillen en duurzame aspecten. De opzet is ruim en de kavels zijn groter dan in andere woonwijken in de gemeente. Zenderink is een plek waar u uw ultieme woonwens uit kunt laten komen.

Hoe ziet de wijk eruit?

We hebben een filmpje van de wijk gemaakt. Op deze manier kunt u zien hoe deze wijk in aanbouw er uitziet.

Wat kunt u hier kopen?

In de eerste fase zijn alle kavels verkocht en bebouwd. Het deelgebied Zenderink Oost, omvat 27 woningen. En daarnaast in het meest zuidelijke puntje van Zenderink nog 2 woningen vanuit de eerste fase Zenderink. Ook hebben we de mogelijkheid gezien een 8-tal kleinere levensloopbestendige woningen mee te bestemmen. In de documenten onderaan deze websitepagina vindt u de stedenbouwkundige schets van deze plannen.

Inloopbijeenkomst deelgebied Zenderink Oost

Op donderdag 11 januari 2024 organiseerden we een inloopbijeenkomst in de Burgerzaal, gemeentehuis Wierden. Tijdens de inloopbijeenkomst informeerden wij omwonenden en belangstellenden over de laatste stand van zaken en konden zij vragen stellen over de planvormingen en de procedure.

Vervolgplanning

Om woningbouw in het oostelijke deel van de woonwijk Zenderink mogelijk te maken is een planologische procedure voor bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het plan hiervoor heeft vanaf 27 december 2023 ter inzage gelegen. We verwachten het nieuwe bestemmingplan (inclusief bijbehorende exploitatieplan) medio 2024 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Hierna kan er worden gestart met de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de civiele werkzaamheden voor het bouw- en woonrijp maken. Denk hierbij aan grondwerkzaamheden inclusief nuts, riolering en bijvoorbeeld het aanbrengen van verhardingen, wadi’s, etc.. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden een groot deel van 2024 in beslag. Daarna volgt de bouw van de woningen.

Verkoop kavels

Vanaf eind 2023 ligt bestemmings- en exploitatieplan Zenderink te Wierden ter inzage. Alhoewel het nu nog niet zo ver is, zal een deel van de kavels door de gemeente Wierden worden uitgegeven. Op deze kavels kunnen kopers zelf een woning laten ontwerpen en bouwen. Ook verkopen grondeigenaren er hun eigen kavel(s) in- of exclusief een bouwplan. Wanneer de kavels in de verkoop gaan is mede afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure en het bouwrijp maken. Naar verwachting start de verkoop eind 2024. Op dit moment kunnen wij nog geen informatie verstrekken over bijvoorbeeld de kavelgrootte en verkoopprijzen. De gemeente Wierden hanteert geen inschrijflijst. Eerdere inschrijving (bijv. Zenderink fase 1) zijn niet meer rechtsgeldig. Inschrijving bij makelaar(s) en/of afspraken met eigenaren zijn op uw eigen initiatief en hebben geen verplichtingen richting de gemeente Wierden. Via deze website houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws.