Wat is het?

Sommige besluiten of plannen van de gemeente die nog niet definitief zijn, worden ter inzage gelegd. Dat noemen we een voorgenomen besluit of een ontwerpbesluit. U kunt hier dan uw mening over geven. Dat heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven.

Hoe werkt het?

Een zienswijze kunt u gemakkelijk online indienen, via onderstaande button. Wilt u de zienswijze liever per post aan ons toesturen? Dat kan naar: Postbus 43, 7640 AA, Wierden.

Zienswijze indienen

Wanneer dient u een zienswijze in?

  • Wanneer de gemeente een besluit wil nemen dat aan u gericht is of waarbij u als derde belanghebbende bent aan te merken.
  • Bij ontwerpbesluiten die zich niet richten tot 1 persoon. Soms is dat zelfs voor iedereen mogelijk.
  • Wanneer de gemeente de voorbereiding van andere besluiten of plannen aan u voorlegt, zonder dat dit wettelijk vereist is. Dit leest u in de berichtgeving op officielebekendmakingen.nl(externe link). We gebruiken dan de term ‘inspraak’ of ‘uw mening kenbaar maken’.

Het proces

Als uw zienswijze ontvankelijk is nemen wij deze mee in overweging bij het nemen van het daadwerkelijke besluit. Uw zienswijze is ontvankelijk als u bevoegd bent deze in te dienen en hiermee op tijd bent. U krijgt een kopie van het besluit. Hierin staat ook hoe wij met uw zienswijze zijn omgegaan.

Termijn

U kunt een zienswijze indienen in de aangegeven periode. De afhandelingstermijn van een zienswijze is afhankelijk van meerdere factoren:

  • Hoeveel zienswijzen er zijn ingediend.
  • Of de zienswijzen eenduidig of onderling tegenstrijdig zijn.
  • De zienswijzen zijn eenvoudig, moeilijk of kunnen niet verwerkt worden.
  • Er is verder onderzoek door of advies van externen nodig.

In beroep gaan

Als u eerder uw zienswijze heeft gegeven kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat in beroep bij de rechtbank. U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen. Bent u het daarna niet eens bent met de uitspraak op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.