Hoe ziet de wijk eruit? 

Zuidbroek is een wijk in de stijl die kenmerkend voor Wierden is, ruim van opzet en veel groen en keurig onderhouden. Veel keuze in soorten woningen, vrijstaand, twee-onder-een-kap of een rijenwoning, huur en koop. De wijk ligt vlak bij het centrum van de kern Wierden en de belangrijke rijkswegen. Ook de spoorverbindingen met de rest van het land zijn uitstekend.  In bijgaand filmpje ziet u hoe Zuidbroek, de wijk in aanbouw, er uitziet.

Planning

In Zuidbroek komen in totaal zo’n 600 woningen verdeeld in drie deelgebieden. Het eerste deelgebied, ongeveer 275 woningen, is volledig bebouwd. Ook het tweede deelgebied is inmiddels afgerond. Het bouwrijp maken van deelgebied drie is nu in volle gang.

Beschikbare gemeentelijke kavels Zuidbroek

 1. Afgerond: Inloopbijeenkomst 4 april -

  Op donderdag 4 april van 18.30 tot 20.00 uur vindt er een inloopbijeenkomst plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Wierden. Hier krijgt u informatie en kunt u terecht met al uw vragen over de beschikbare kavels in Zuidbroek.

 2. Afgerond: Inschrijven -

  Op maandag 8 april begint de inschrijfperiode. Het online inschrijfformulier kunt u vanaf dan vinden op deze pagina. U kunt zich tot en met vrijdag 19 april inschrijven via het online formulier. De bouwkavels worden toegewezen door middel van loting. 

 3. Afgerond: Loting -

  De loting heeft plaatsgevonden op woensdagavond 24 april 2024. De trekking is gedaan door een notaris van de gemeente.

Bouwkavels

In de wijk Zuidbroek worden door de gemeente Wierden 4 kavels voor vrijstaande woningen uitgegeven. De inschrijving is gesloten. Loting van de kavels is gedaan op 24 april 2024. U kunt zich niet meer inschrijven of aanmelden (er is een reservelijst met 25 kandidaten). 

Verkavelingsplan Zuidbroek Wierden

Kavellijst

De nummers op de kaveltekening verwijzen naar onderstaande kavellijst. Hierin vindt u types, oppervlaktes en de prijzen van de kavels.

KavelTypeOppervlakte in m²*Prijs incl. btw en vrij op naam (VON)Beschikbaarheid
131Vrijstaand576€ 249.200,-Optie
132Vrijstaand430€ 186.000,-Optie
133Vrijstaand462€ 201.200,-Optie
134Vrijstaand481€ 211.000,-Optie

* de genoemde maten en oppervlaktes zijn circa. Prijzen zijn vast tot 31-12-2024.

Uitgifte bouwkavels

In de startfase worden de bouwkavels toegewezen door middel van loting. U kunt zich inschrijving via het inschrijfformulier op de website van de gemeente Wierden www.wierden.nl.

De loting is alleen toegankelijk voor diegenen die zich hebben ingeschreven en vindt plaats door trekking door een notaris of vertegenwoordiger van de gemeente. De uitgiftevoorwaarden en het lotingsreglement zijn te downloaden via de website www.wierden.nl.

Optie

Het kopen van een kavel voor een nieuwe woning is geen kleinigheid. Om een goede beslissing te kunnen nemen is tijd nodig. Daarom verstrekt de gemeente u na toewijzing van een kavel een optie op de kavel voor een periode van 3 maanden. Deze optie is gratis en geeft u de tijd om te onderzoeken of en welke woning u kunt bouwen. U kunt de optie daarna nog één keer verlengen met 3 maanden tegen een vergoeding van € 500,-. Zo kunt u 6 maanden de tijd nemen om alles te regelen.

Als u de kavel koopt, krijgt u het optiegeld terug. Het optiegeld wordt dan verrekend bij de betaling van de koopsom bij de notaris.

Koopovereenkomst

Na het verstrijken van de optieperiode moet u beslissen of u de kavel wilt kopen. Als u de kavel wilt kopen, sluit u met de gemeente een koopovereenkomst. Zodra de koopovereenkomst gesloten is, zal de eigendomsoverdracht bij de notaris binnen 4 maanden moeten plaatsen. Als deze termijn niet kan worden gehaald, is eenmalig uitstel mogelijk voor een maximale periode van 2 maanden. Voor de termijn van uitstel is de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

Verkoopvoorwaarden

Wij willen u graag wijzen op een aantal belangrijke voorwaarden die van toepassing zijn, wanneer u daadwerkelijk tot aankoop overgaat en een koopovereenkomst met de gemeente sluit.

Bouwplicht

Als u een kavel koopt, wordt van u verwacht dat u binnen één jaar over gaat tot de bouw van een woning en binnen 2 jaar de bouw afrond.

Zelfbewoningsplicht/ anti-speculatiebeding

U bent verplicht de te bouwen woning zelf te gaan bewonen voor een periode van minimaal 5 jaar. U mag de woning binnen deze termijn niet verkopen of verhuren aan anderen. Mocht deze regel worden overtreden, dan dient een boete te worden betaald. In uitzonderingssituaties dient toestemming te worden gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders.

Bijkomende kosten

Houdt u ook rekening met bijkomende kosten? Naast de koopsom voor de bouwkavel, zijn er ook andere kosten waar u rekening mee moet houden. Denk aan:

 • notariële kosten
 • afsluitkosten voor de hypotheek
 • architect / bouw-begeleiding
 • leges voor de omgevingsvergunning
 • aansluitkosten nutsvoorzieningen
 • aanleg tuin en bestrating

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Laat u goed informeren door bijvoorbeeld een architect, aannemer of bouwbegeleider over wat er allemaal komt kijken bij het bouwen van een woning!

Bouwmogelijkheden

Bij het ontwerp van uw woning moet u rekening houden met de geldende regels en eisen. Deze regels en eisen worden getoetst bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Voor de uitstraling van de woning zijn de regels en eisen in het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan het belangrijkst. Daarnaast zijn er aanvullende regels waar u aan moet voldoen. Uw architect en/of aannemer zal hier in het ontwerp van uw woning rekening mee moeten houden.

Heeft u inhoudelijke vragen over het bestemmingsplan? Neem dan contact op met loket Bouwen en Wonen, via 0546 - 58 08 38 of bouwenenwonen@wierden.nl.

Nieuwbouwwoningen in Zuidbroek

Bewonersinitiatief

In de wijk Zuidbroek wordt ook invulling gegeven aan bewonersinitatieven. Zo werkt de gemeente Wierden samen met vereniging Hôfke te Wierden aan de realisatie van hofjeswoningen in Wierden. Het zal gaan om tien levensloopbestendige woningen aan de Dasselaarshoek, waarbij aandacht voor het langer zelfstandig thuiswonen en elkaar ontmoeten centraal staat.

Vereniging Hôfke te Wierden

Op www.hofketewierden.nl staat meer informatie over de vereniging Hôfke te Wierden en het woonconcept. Er zijn nog woningen beschikbaar. Wanneer u zich aanmeldt als lid van de vereniging dan kunt u in aanmerking komen voor een woning.

Aanbod ontwikkelende partijen

In het plan Zuidbroek worden ook diverse woningbouwplannen aangeboden door ontwikkelende partijen. Meer informatie over deze plannen kunt u vinden op de projectwebsite Zuidbroek en is verkrijgbaar via de lokale makelaars in de gemeente Wierden.

Aanbod ontwikkelende partijen