Wat is het?

Als gevolg van een ziekte of beperking kunt u in het dagelijks leven tegen verschillende problemen aanlopen. Zo kan het zijn dat u het moeilijk vindt om structuur in uw dag aan te brengen, een zinvolle dag invulling te hebben of sociale contacten te ontmoeten of te onderhouden. Ook kan het zijn dat u problemen heeft met het plannen en organiseren van dagelijkse activiteiten en taken.

Hoe werkt het?

Samen met u kijkt de gemeente naar passende oplossingen voor uw probleem. Mogelijk kan uw netwerk u ondersteunen of kan er informele zorg worden ingezet, zoals hulp van (zorg)vrijwilligers of deelname aan georganiseerde activiteiten.

Mocht dit voor u geen passende oplossing bieden, omdat er bijvoorbeeld professionele ondersteuning nodig is, dan kan de gemeente aan u een maatwerkvoorziening toekennen. We spreken bij ondersteuning vanuit de Wmo op het gebied van begeleiding over twee vormen van begeleiding, namelijk;

 • Individuele begeleiding
 • Groepsbegeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding kan bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Het ondersteunen bij het aanbrengen van (dag) structuur en het voeren van regie
 • Hulp bij het plannen, organiseren en voorbereiden van (dagelijkse) activiteiten en bezigheden, waaronder werk, school, hobby’s en het huishouden.
 • Het ondersteunen bij het regelen van geldzaken, administratie of gesprekken met instanties.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

Groepsbegeleiding, of wel dagbesteding houdt in dat er in groepsverband gerichte activiteiten worden aangeboden, onder leiding van professionele zorgverleners. Groepsbegeleiding biedt een zinvolle, gestructureerde en passende dag invulling en is gericht op onder andere:

 • Activering
 • Beweging
 • Voorkomen van vereenzaming
 • Ontlasting van de mantelzorger(s)
 • Het ontmoeten en onderhouden van sociale contacten
 • Omgaan met dementie en het voorkomen van (versnelde) geestelijke achteruitgang.

Wat kost het?

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw eigen situatie en van de voorziening die u krijgt. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u dit berekenen.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Zorgloket:

Of doe online een melding van uw zorgvraag:

Meldingsformulier zorgvraag

Hoelang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.