Als u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, u zich niet meer zelfstandig kan verplaatsen of bijvoorbeeld niet meer alles zelf kan doen in het huishouden, dan kan de gemeente u misschien helpen. We zoeken samen met u naar een oplossing. Eerst in uw netwerk of met voorliggende en algemene voorzieningen. Mocht dat geen oplossing zijn, dan biedt de Wmo ondersteuning en maatwerkvoorzieningen als dat nodig is.