Wat is het?

Als u door een ziekte of beperking, beperkt wordt in uw mobiliteit dan kan het zijn dat u een hulpmiddel, zoals een rolstoel, nodig heeft. De gemeente kan u helpen met uw verplaatsingsprobleem.

Hoe werkt het?

Welke hulp de gemeente geeft, is afhankelijk van uw situatie en wat voor u de beste oplossing is.

Allereerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden of bekenden. Daarnaast is er de mogelijkheid om voor de maximale duur van 26 weken een hulpmiddel, zoals een rolstoel, te lenen bij de Medipoint of Vegro. Dit wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Mocht dit voor u geen passende oplossing zijn, of u heeft de rolstoel langer dan 26 weken nodig, dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening verstrekken.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Zorgloket:

Of doe online een melding van uw zorgvraag:

Meldingsformulier zorgvraag

Hoe lang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college van burgemeester en wethouders 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.