Wat is het?

Als u door een ziekte of beperking problemen ervaart in het huishouden, dan kan de gemeente u helpen om samen te zoeken naar een oplossing.

Hoe werkt het?

Of en welke hulp u van de gemeente krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast wordt gekeken of u uw probleem zelf op kunt lossen, bijvoorbeeld door hulp van familie, vrienden, bekenden of een particuliere hulp.

Als u hier niet mee geholpen bent dan kan de gemeente u een maatwervoorziening verstrekken, in de vorm van:

  • Zorg in natura, waarbij de gemeente de ondersteuning voor u regelt.
  • Een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u de hulp zelf inhuurt.

Wat kost het?

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw eigen situatie en van de voorziening die u krijgt. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u dit berekenen.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Zorgloket:

Of doe online een melding van uw zorgvraag:

Meldingsformulier zorgvraag

Hoe lang duurt het?

  • De gemeente heeft 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van dit onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil geven.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.