Wat is het?

Als u door een ziekte of beperking uw woning niet meer normaal kunt gebruiken, dan kan de gemeente u helpen om samen te zoeken naar passende oplossingen. Eventueel kan de gemeente besluiten een maatwerkvoorziening te verstrekken.

Hoe werkt het?

Of de gemeente een maatwerkvoorziening verstrekt, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Eerst bekijkt de gemeente of u zelf uw probleem kunt oplossen. Of dat u dit kan met behulp van uw netwerk. Verder kijkt de gemeente ook of u geholpen bent met een algemene voorziening.

Als dit voor u geen oplossing biedt, dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening verstrekken. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • aanpassingen aan/in uw woning.
  • woonvoorzieningen zoals een tillift.
  • een geldbedrag, zodat u zelf een woningaanpassing kunt betalen of kunt verhuizen naar een geschiktere woning.

Wat kost het?

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw eigen situatie en van de voorziening die u krijgt. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u dit berekenen.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Zorgloket:

Of doe online een melding van uw zorgvraag:

Meldingsformulier zorgvraag

Hoelang duurt het?

  • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.