Wat is het?

Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt. De gemeente kan u helpen wanneer u hier ondersteuning bij nodig hebt.

Hoe werkt het?

Als u veel, van elkaar verschillende, problemen heeft, kunt u eventueel aanspraak maken op beschermd wonen.

Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen, maar kan de uitvoerende taken wel uitbesteden aan een andere gemeente. Dit is een zogenoemde centrumgemeente. Voor de gemeente Wierden is de gemeente Almelo de centrumgemeente. Zij bepalen of u in aanmerking komt voor beschermd wonen en geven u dan ook het besluit hierover. Als u in aanmerking komt, dan geeft de gemeente Almelo ook de voorziening aan u. De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Zorgloket:

Of doe online een melding van uw zorgvraag:

Meldingsformulier zorgvraag

Hoelang duurt het?

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.