Wat is het?

Als u door een ziekte of beperking wordt beperkt in uw mobiliteit, dan kan de gemeente u helpen. Samen met u wordt gekeken naar passende oplossingen voor uw vervoersprobleem. Als dit niet met hulp vanuit uw netwerk of vanuit voorliggende voorzieningen kan worden geboden, dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening verstrekken.

Hoe werkt het?

Welke hulp of ondersteuning u nodig heeft, hangt af van wat voor u de beste oplossing is. Er wordt gekeken of u bijvoorbeeld geholpen bent met een voorliggende voorziening, zoals het Automaatje. Dat is een samenwerking van Stichting de Welle en de ANWB, waarbij u een beroep kunt doen op vrijwilligers die u kunnen vervoeren.

Automaatje

Als het noodzakelijk is, kan de gemeente een maatwerkvoorziening verstrekken. Bijvoorbeeld in de vorm van:

  • Een vervoersvoorziening zoals een scootmobiel of een driewielfiets.
  • Vervoer in de vorm van Regiotaxi.

Wat kost het?

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw eigen situatie en van de voorziening die u krijgt. Op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kunt u dit berekenen.

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het Zorgloket:

Of doe online een melding van uw zorgvraag:

Meldingsformulier zorgvraag

Hoe lang duurt het?

  • Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen.
  • U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden.
  • Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht.