Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan. U kunt contact opnemen met team Belastingen via belastingen@wierden.nl of via 0546 - 58 08 26.

Wat heb ik nodig?

 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw vermogen
 • bewijzen van uw schulden

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt het aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft. Verder zijn vermogen, normbedrag en netto besteedbaar inkomen van belang.

Het heeft geen zin kwijtschelding aan te vragen in de volgende situaties:

 • als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent (bijvoorbeeld zzp-ers, freelancers, vennoten)
 • als u een motorvoertuig bezit dat meer dan € 3.350,00 waard is, tenzij deze om medische reden onmisbaar is
 • als u overwaarde heeft op uw eigen woning. U heeft overwaarde als de WOZ-waarde van uw woning hoger is dan de hypotheekschuld die u nog moet betalen.
 • als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft
 • als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. 
  Gemeente en Waterschappen mogen vanaf 2023 een ruimere vermogensgrens voor kwijtschelding van belastingen hanteren. De Gemeente Wierden heeft de meest ruime vermogensgrens. In onderstaande tabel ziet u hoeveel geld u per 1 januari 2023 in totaal mag hebben op alle rekeningen:
GezinssituatieAanvragen geboren 
vóór 01-01-1935
Partner geboren 
vóór 01-01-1935
Maximaal 
vermogen
Gehuwd / 
samenwonend
jaja€ 9.000
nee€ 6.725
neeja€ 6.725
nee€ 4.350
Alleenstaande ouderjanvt€ 6.350
neenvt€ 3.950
Alleenstaandejanvt€ 5.675
neenvt€ 3.275

Als het saldo op uw rekening(en) hoger is dan kunt u geen kwijtschelding krijgen. 

 • We houden geen rekening met schulden. Als uw saldo dus te hoog is voor kwijtschelding dan trekken we uw schulden hier niet van af. 
 • De energietoeslag van 2022 mag u voor 1 jaar aan extra geld hebben. 

Afwijzing

Als wij uw aanvraag om kwijtschelding afwijzen, dan ontvangt u hiervan bericht. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen bij het Team Belastingen.

Waterschapsbelasting

Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT:

Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen(externe link)

Extra informatie

Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen.

Als u tijdelijk onvoldoende geld heeft en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.