Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Wat moet ik doen?

Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding. De gemeente bepaalt dan of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan.

Wat heb ik nodig?

 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw vermogen
 • bewijzen van uw schulden

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt het aanvragen als u een inkomen op bijstandsniveau of lager heeft. Verder zijn vermogen, normbedrag en netto besteedbaar inkomen van belang.

Het heeft geen zin kwijtschelding aan te vragen in de volgende situaties:

 • als u een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent (bijvoorbeeld zzp-ers, freelancers, vennoten)
 • als u een motorvoertuig bezit dat meer dan € 3.350,00 waard is, tenzij deze om medische reden onmisbaar is
 • Als u overwaarde heeft op uw eigen woning. U heeft overwaarde als de WOZ-waarde van uw woning hoger is dan de hypotheekschuld die u nog moet betalen.
 • als u uw aanslag langer dan drie maanden geleden betaald heeft
 • als het totale saldo op al uw bankrekeningen samen boven een bepaald bedrag uitkomt. Dat bedrag bestaat uit het optellen van de bedragen van:
  • 1 maand uitkering op basis van de participatiewet
  • 1 maand huur na aftrek huurtoeslag (hier geldt een maximum als de huur de huurtoeslaggrens overschrijdt) 
  • 1 maand ziektekostenpremie na aftrek zorgtoeslag

Afwijzing

Als wij uw aanvraag om kwijtschelding afwijzen, dan ontvangt u hiervan bericht. U kunt dan uitstel van betaling aanvragen bij het loket Belastingen.

Waterschapsbelasting

Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij het GBLT:

Kwijtschelding waterschapsbelasting aanvragen(externe link)

Extra informatie

Het is mogelijk dat u automatisch kwijtschelding krijgt van uw gemeentelijke belastingen. Informeer bij de gemeente of u hier voor in aanmerking komt. Zolang uw inkomen niet verandert, hoeft u dan in de jaren erna geen belasting te betalen. En u hoeft niet ieder jaar opnieuw een aanvraag voor kwijtschelding te doen.

Als u tijdelijk onvoldoende geld heeft en niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, kunt u met de gemeente bekijken of een betalingsregeling mogelijk is.