Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Digitaal

Het is mogelijk om online een bezwaar aan te tekenen.

Bezwaar maken

Per brief

Als u per brief een bezwaarschrift wilt indienen, moet u in de brief de volgende gegevens zetten:

 • Uw naam
 • Uw adres
 • De datum waarop u de brief schrijft
 • Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent
 • De reden(en) waarom u het hier niet mee eens bent
 • Een kopie van de brief over het besluit, of de datum en het kenmerk (nummer) die op de brief staan
 • Handtekening

U verstuurt de brief naar: 
Gemeente Wierden
Postbus 43
7640 AA Wierden

Hoelang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Als de gemeente een bezwaarschriftencommissie heeft, beslist zij binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter(externe link). U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Bezwaar intrekken

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken? Dat kunt u doen via het digitale formulier, via onderstaande button. Dit vereist opnieuw een DigiD.

DigiD linkBezwaar intrekken

Commissie bezwaarschriften

De gemeente Wierden hecht grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een externe, onafhankelijke commissie bezwaarschriften ingesteld. De commissie behandelt bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die de gemeenteraad, het college of de burgemeester heeft genomen. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over het ingediende bezwaarschrift.

Lees meer over Commissie bezwaarschriften