Wat is het?

Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • wat u gaat doen dat geluidsoverlast kan veroorzaken
 • datum en tijdstip waarop u geluidsoverlast kan veroorzaken
 • situatietekening
 • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden, doet u in ieder geval het volgende:

 • U informeert omwonenden van tevoren wanneer en waarom de geluidsoverlast plaatsvindt.
 • U beperkt de momenten van geluidsoverlast zoveel mogelijk.
 • Als er een andere manier is die minder geluidsoverlast oplevert, doet u het op die manier.

Geluidhinder i.v.m. evenement

Organiseert u een evenement dat geluidsoverlast veroorzaakt? Als het gaat om een klein evenement, zoals een buurt- of straatfeest, dan moet u dat melden bij de gemeente. Gaat het om een groter evenement, dan moet u een evenementenvergunning aanvragen.

Andere geluidhinder

Verwacht u andere geluidhinder te veroorzaken? Zoals:

 • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
 • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
 • het gebruik van bouwmachines
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen

Dan moet u een 'ontheffing geluidhinder' aanvragen.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich moet houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

 • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
 • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
 • het gebruik van bouwmachines
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen
 • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally

De gemeente bepaalt of u de ontheffing geluidhinder krijgt. De gemeente kan bepaalde regels verbinden aan de ontheffing. Aan deze regels moet u zich houden.

Meestal hebt u de ontheffing geluidhinder nodig als u activiteiten uitvoert buiten de normale werktijden. U hebt de ontheffing onder andere nodig voor de volgende activiteiten:

 • een tijdelijke activiteit in de open ruimte, zoals een buurtfeest, braderie of rally
 • berichten of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen
 • achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten
 • het gebruik van speeltoestellen die geluid maken
 • het gebruik van bouwmachines
 • het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen

Organiseert u een buurtfeest, braderie of rally? Dan hebt u vaak ook een evenementenvergunning nodig.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen acht weken bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met acht weken verlengen.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Extra informatie

 • Als u een evenement organiseert, heeft u ook een evenementenvergunning nodig.
 • Bij bouwwerkzaamheden heeft u ook een omgevingsvergunning nodig.