Wat is het?

Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de datum
 • de locatie
 • welke ambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei achttien jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn drie verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen heeft, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link), het huwelijk wel.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat u een geregistreerd partnerschap wilt sluiten. Doe dit minstens veertien dagen van tevoren in de gemeente waar u wilt dat uw partnerschap geregistreerd wordt.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal twee en maximaal vier getuigen hebben.

Geregistreerd partnerschap met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u het partnerschap aan te gaan voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U heeft deze verklaring niet nodig als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands geregistreerd partnerschap ouder dan tien jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands partnerschap in Nederland wilt laten registreren

Welke stappen moet ik doorlopen?

BABS (trouwambtenaar) regelen

Als u kiest voor een gratis ceremonie, krijgt u een BABS toegewezen. Bij een betaalde partnerschapsregistratie mag u de BABS zelf uitkiezen. Als u weet wie u wilt, neemt u zelf contact met hem of haar op. Hij/zij maakt dan een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek.

Getuigen kiezen

Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn bij de registratie. U mag zelf kiezen wie uw getuigen zijn. Belangrijk is wel dat zij 18 jaar of ouder zijn. Het paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs van uw getuigen moet u inscannen. Vergeet de achterkant niet!

Locatie regelen

U kunt uw partnerschap op één van de officiële locaties in onze gemeente laten registreren. Wilt u een andere locatie dan het gemeentehuis, dan moet u eerst contact opnemen met de locatie. U kunt kiezen om ergens anders in onze gemeente uw partnerschap te laten registreren. Die locatie wordt dan eenmalig als locatie aangewezen. Hier zijn extra kosten verbonden. De locatie moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. U en de eigenaar van de locatie moeten het ondertekenen. De getekende formulieren moet u scannen en uploaden bij de digitale melding.

Datum en tijdstip

In de agenda kunt u nakijken of de door u gekozen BABS, locatie, datum en tijdstip beschikbaar is. De voltrekking duurt maximaal 45 minuten en begint altijd op het hele uur.

Gegevens verzamelen

De volgende gegevens moet u, voordat u de digitale reservering gaat doen, digitaal verzamelen:

 • Geldig legitimatiebewijs van de partners, voor en achterkant
 • Geldig legitimatiebewijs van de getuigen, voor en achterkant (zie punt 2)
 • Naam van de BABS (n.v.t. bij een gratis voltrekking)
 • Naam van de locatie (n.v.t. bij een gratis voltrekking)

Reserveren

DigiD linkDatum reserveren (partnerschapsregistratie)

Omzetten partnerschapsregistratie naar een huwelijk

Heeft u een partnerschapsregistratie en wilt u dat omzetten naar een huwelijk? Dan moet u bovenstaande stappen, behalve stap 2, doorlopen. Met de onderstaande knop kunt u uw omzetting reserveren. Wilt u geen ceremonie dan kunt u contact opnemen met het loket Burgerzaken, telefoon: 0546 - 58 08 34.

DigiD linkDatum reserveren (omzetting naar huwelijk)

Wat heb ik nodig?

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen
 • als u eerder getrouwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft gehad: bewijs dat dit beëindigd is, zoals een scheidingsakte of overlijdensakte

Wat kost het?

Hoeveel u aan de gemeente moet betalen voor uw huwelijk, is afhankelijk van uw eigen keuzes.

Tarieven voor de ceremonie

Kosteloze ceremonie

 • op dinsdag om 8.30 of 9.00 uur:
 • in een spreekkamer in het gemeentehuis
 • maximaal 6 personen (inclusief bruidspaar en getuigen)
 • geen toespraak

Vaste trouwlocaties

 • Op werkdagen: €306,50
 • Op zaterdag: €640,45

Eenmalige locatie

 • Op werkdagen: €496,25
 • Op zaterdag en bijzondere dagen: €830,20

Tarieven trouwboekjes

 • Kunstleer: €35,10
 • Leer: €48,60

Tarieven akten

 • Huwelijksakte: €14,30

Benoeming trouwambtenaar uit een andere gemeente

 • eenmalige benoeming €77,10

Wijziging/annulering

 • Per wijziging/annulering €43,50

Extra informatie

 • Als u uw geregistreerd partnerschap wilt laten omzetten in een huwelijk, vraagt u de gemeente om een 'akte van omzetting'.
 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands partnerschap wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan achttien jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag geen partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet u aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Er zijn landen die het geregistreerd partnerschap niet erkennen. Dit kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land. Informeer bij de ambassade of dit voor u het geval is.