Global Goals

De gemeente Wierden is een Global Goal gemeente. Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: de Global Goals.

Wat zijn de global goals?

Dat zijn zeventien ‘Sustainable Development Goals’, of SDG’s, om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’, schrijven de Verenigde Naties in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

De 'Goals' voor de gemeente Wierden

Wierden gaat voor duurzaam: daarom sluiten wij ons aan bij de volgende duurzame doelen:

 • Goal 2: Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 • Goal 3: Goede gezondheid & welzijn
 • Goal 6: Schoon water & sanitair
 • Goal 7: Betaalbare en duurzame energie
 • Goal 9: Industrie, innovatie & infrastructuur
 • Goal 11: Duurzame steden & gemeenschappen
 • Goal 12: Duurzame consumptie en productie
 • Goal 13. Klimaatactie
 • Goal 14: Leven in het water
 • Goal 15: Leven op het land
 • Goal 17: Versterken van mondiaal partnerschap & coherent beleid voor duurzame ontwikkeling