Hergebruik

In Wierden willen we naar een circulaire samenleving, met een gesloten kringloop: hergebruik en hernieuwbaarheid staat daarbij centraal. Het zo lang mogelijk in omloop houden van producten en materialen draagt bij aan het voorkomen van uitputting van de aarde. Afval is geen afval, maar grondstof en energie.

Dit willen we samen bereiken

Een circulaire maatschappij reikt ook verder en heeft ook betrekking op sociale en economische thema's. We willen het volgende samen met u als inwoner bereiken:

  • We ontwikkelen met inwoners en ondernemers een actieprogramma voor een circulaire samenleving
  • Reststromen die vrijkomen in de gemeente zo veel mogelijk nuttig gebruiken
  • Duurzaam ontwikkelen van bedrijventerrein de Elsmoat

Consuminderen

Een hele simpele en effectieve manier om minder afhankelijk te zijn van geld noemen we consuminderen. Het is een term-met-een-knipoog voor het principe dat u minder gaat consumeren. Daardoor hoeft u ook minder te kopen (ontspullen noemen ze dat) en gaat u vanzelf meer zelf doen, zoals zelf dingen maken, ruilen met anderen of repareren. Over consuminderen is veel informatie te lezen.

Afval

Ook bij afval speelt hergebruik een grote rol. Want puur afval bestaat eigenlijk niet. Bijna alles kan wel weer ergens anders voor gebruikt worden. Door ons afval goed te scheiden, kan veel weer als basis gebruikt worden voor nieuwe producten. Dat betekent dat we steeds minder restafval moeten gaan produceren. Uiteindelijk streven we naar maximaal 50 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2025. Op de website van Twente Milieu vindt u alle informatie over afval.

Repareren

Hergebruik van producten en materialen begint al dicht bij huis. Denk aan een composthoop of compostvat in uw achtertuin, maar ook aan het herstellen van kapotte kleding. Steeds meer mensen doen het weer ouderwets zelf, met naald en draad. Of ze brengen een kinderbroek met gaten op de knie naar een naaiatelier. Ook dat is duurzaam. In Wierden bieden de enthousiaste mensen van Kringloopwinkel 2Switch met hun Repair Café een mooie service aan inwoners die hun kapotte kleding, speelgoed of fiets gerepareerd willen hebben. Kijk op de website van 2Switch voor meer informatie.

Global goals

Global goals Hergebruik: 'Duurzame consumptie en productie', 'Klimaatactie' en 'Versterken van partnerschap & coherent beleid voor duurzame ontwikkeling'.