Vergroenen Kruizemunthof

Op 23 oktober is gestart met de herinrichting van de omgeving rondom de rolschaatsbaan aan de Kruizemunthof in Wierden. Het afgraven van een stukje skatebaan vormde het startmoment. Buurtbewoners, kinderen en leerkrachten van basisschool de Morgenster, Woningcorporatie Reggewoon en de gemeente Wierden kwamen samen. Inmiddels is er een mooie nieuwe multifunctionele buitenruimte ontstaan. De hemelwaterafvoeren van de woningen van Reggewoon zijn afgekoppeld en de buitenruimte is ingericht op een duurzame toekomst. Door deze onder andere te vergroenen, wadi’s aan te leggen en te zorgen voor biodiversiteit met een ‘tiny forest’. Ook is er gedacht aan mindervalide inwoners. De toegangswegen tot het amfitheater zijn aangepast en er is een rolstoelvriendelijke picknickplaats gerealiseerd. En oude tegels zijn weer gebruikt voor het vernieuwde amfitheater. Kortom er is een hele mooie plek ontstaan waar ontmoeten, spel en sport centraal staan! 

Buurtinitiatief

Het plan om de rolschaatsbaan her in te richten als een multifunctionele buitenruimte komt voort uit een buurtinitiatief. Er heeft een intensief participatietraject plaatsgevonden om alle wensen en behoeftes in kaart te brengen en te zorgen voor een prettige leefomgeving. Eind 2021 is in samenwerking met basisschool De Morgenster het project opnieuw opgepakt.

Definitief ontwerp

Op basis van het oude plan is er een nieuw plan en bijbehorend ontwerp gemaakt. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen en behoeften uit de buurt, die destijds naar voren kwamen tijdens het participatietraject. Tijdens de inloopavond op 29 maart heeft de gemeente Wierden een concept ontwerp aan omwonenden gepresenteerd. Met de reacties van de omwonenden is het ontwerp dit voorjaar aangepast tot het definitief ontwerp. In het plan is rekening gehouden met alle leeftijden. Ook is er onder andere een ‘kiss and ride’ zone gerealiseerd om op een positieve manier bij te dragen aan de verkeersveiligheid en de parkeerproblematiek. Dianne Brand, leerkracht van De Morgenster: “Het mooie aan dit project is dat ontmoeten, sport, spel, klimaat en groen allemaal samenkomen op deze plek. De leerlingenraad heeft inspraak gehad over de invulling van het ontwerp. De wensen voor een tegen-elkaar-veldje, kabelbaan en skatebaan zijn teruggekomen in het definitieve ontwerp.”

Moestuin

In het plan is ook een moestuin opgenomen. Schoolkinderen gaan groenten en kruiden zaaien, wieden en oogsten. In de zomervakantie is er ook hulp nodig voor de moestuin. Hoe mooi is het om dit samen met de kinderen te doen? Wilt u meehelpen, mail dan naar duurzaam@wierden.nl.

Vergroenen Kruizemunthof

 1. Nog te doen: Opening multifunctioneel park aan de Kruizemunthof in Wierden -

  Tijd: 14.00 uur tot 16.00 uur 
  Locatie: Multifunctionele buitenruimte Kruizemunthof, amfitheater 

  Programma: 
  Feestelijke opening met hapje en drankje
  Onthulling nieuwe naam
  Rolschaats- skeeler clinic voor leerlingen van basisschool De Morgenster en de buurt.

  (verdere programma volgt)

 2. Momenteel bezig: Afronding uitvoeringswerkzaamheden -

  We zitten in de laatste fase van de uitvoeringswerkzaamheden. Op de planning staan nu:
  • Het zaaiklaar maken van de grond
  • Inzaaien
  • Diverse struiken worden geplant

 3. Afgerond: Vooroplevering uitvoeringswerkzaamheden -

  De herinrichting van de multifunctionele buitenruimte is grotendeels uitgevoerd.
  • Er zijn wadi's aangelegd op verschillende plekken.
  • De woningen van Reggewoon zijn afgekoppeld, zodat het regenwater ondergronds wordt opgevangen en langzaam kan afstromen naar de nabijgelegen wadi's.
  • De fiets-/wandelpaden zijn/worden aangelegd.
  • Het circulair amfitheater, bestaande uit hergebruikte tegels, is aangelegd.
  • De halfverharde paden en het 'Kiss and Ride' zijn voltooid.

 4. Afgerond: Start werkzaamheden -

  De werkzaamheden bestaan uit het omvormen van de rolschaatsbaan naar een wadi / speelveld van gras, de aanleg van meerdere wadi’s nabij de levensloopbestendige woningen, de aanleg van semi-verharde wandelpaden, het plaatsen van speeltoestellen en picknicktafel en er worden diverse beplantingen aangebracht. De planning is om voor de kerstvakantie zoveel mogelijk het grondwerk gereed te hebben.

 5. Afgerond: Inloopbijeenkomst huurders Reggewoon -

  Tijdens de inloopbijeenkomst wil woningcorporatie Reggewoon haar huurders informeren over hoe de afkoppeling van het regenwater bij de huurwoningen gebeurt en hoe het water vervolgens in de wadi’s komt. Ook zullen zij samen met de gemeente Wierden de plannen voor de vergroening van de omgeving rondom de rolschaatsbaan aan de Kruizemunthof laten zien.

 6. Afgerond: Inloopbijeenkomst -

  Tijdens de inloopavond op 29 maart jl. hebben wij een concept ontwerp aan omwonenden gepresenteerd. Met de reacties van de omwonenden is het ontwerp in het voorjaar 2023 aangepast tot het definitief ontwerp.

 7. Afgerond: Opstart plannen -

  De herinrichting Kruizemunthof/rolschaatsbaan kwam voort uit een buurtinitiatief en is eind 2021 in samenwerking met basisschool de Morgenster, nieuw leven ingeblazen.