Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden

Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds voor onze gemeente werd geregeld door Sam&Overijssel, vanuit Zwolle. Per 1 januari 2024 wordt de uitvoering in eigen beheer genomen. De gemeente richt dan een eigen fonds op: het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden. Op deze pagina leest u informatie over dit fonds.

Wat is het?

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling. De gemeente Wierden wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! Daarom is er het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden opgericht.

Waar is het voor?

Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds bedraagt maximaal €600,- per jaar per kind. Dit bedrag is verdeeld in €300,- voor sport, zoals de voetbalclub en €300,- voor cultuur, zoals muziekles. Deze bijdrage wordt rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende vereniging of instelling voor sport en cultuur en is dus specifiek bedoeld voor de contributie of het lesgeld en eventuele huur van materialen. Voor andere maatschappelijke activiteiten kunnen huishoudens aanspraak maken op het Kindpakket.

Voor wie is het?

Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden is bestemd voor huishoudens met kinderen in de leeftijd tot 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan sport-, kunst- of cultuur. De inkomensgrens voor het fonds ligt op 120% van het sociaal minimum. 

Hoe werkt het?

[ wegens technische problemen is het (nog) niet mogelijk deze aanvraag digitaal te doen ]

U vult het aanvraagformulier (bij 'Documenten', onderaan deze pagina) in en levert dit in bij het Zorgloket. Deze aanvraag kan eventueel per PostNL (zonder postzegel) worden gezonden aan: Gemeente Wierden t.a.v. Zorgloket, Antwoordnummer 17, 7620 VP Wierden.  Ook kunt u de aanvraag per mail sturen naar zorgloket@wierden.nl 

Kindpakket

Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden is een aanvulling op het Kindpakket. Het Kindpakket bedraagt maximaal €350,- per jaar per kind. Dit geld kan worden besteed aan diverse maatschappelijke activiteiten zoals schoolreisjes, activiteiten, fietsen, schoolspullen, en meer. Het doel is ervoor te zorgen dat alle kinderen, ongeacht de financiële situatie van hun huishouden, volop kunnen deelnemen aan activiteiten en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie en aanvragen via www.wierden.nl/kindpakket.