Wat is het?

In Nederland zijn er veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn, zoals meegaan op schoolreisje of een verjaardag vieren. De gemeente Wierden wil dat alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen! Daarom is er het Kindpakket.

Waar is het voor?

Het Kindpakket bedraagt maximaal €350,- per jaar per kind. Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere:

  • Benodigdheden voor school, zoals: gymkleding, schoolreisjes, schoolbijdrage, werkweek, reiskosten, fiets, computer, mobiel, laptop, tablet of printer
  • Kosten kinderpartijtje
  • Studiebegeleiding of peuterspeelzaal
  • Abonnementen en lidmaatschappen
  • Entreegelden voor bioscoop, musea, zwembad, theater, pretpark
  • Voor sport- en culturele activiteiten is er vanaf 1 januari 2024 het Jeugd Sport- en Cultuurfonds Wierden.

Voor wie is het?

Het Kindpakket is bestemd voor huishoudens met kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan activiteiten, zoals een schoolreisje of werkweek. De inkomensgrens voor het fonds ligt op 120% van het sociaal minimum. 

Hoe werkt het?

Kindpakket aanvragen kan gemakkelijk en snel online, via onderstaande button. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

DigiD linkKindpakket aanvragen

Lukt online aanvragen niet? U kunt hiervoor hulp krijgen bij Informatiepunt Digitale Overheid Bibliotheek Wierden(externe link), Pouliestraat 2, 7642 EB Wierden.

Bewijsstukken

In alle gevallen moet u tot twee jaar na aanvraag bewijsstukken bewaren over:

  • Het inkomen van u
  • Het vermogen van u
  • De kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd.

U moet dus achteraf kunnen aantonen dat u het Kindpakket terecht hebt gekregen. Er kan dus achteraf naar bewijsstukken worden gevraagd. Blijkt achteraf dat u minder kosten hebt gemaakt dan aangevraagd, of heeft u het inkomen en het vermogen niet goed opgegeven? Dan is het mogelijk dat u het volgende jaar geen Kindpakket krijgt.