Wat is het?

In Nederland zijn er veel kinderen die door het lage inkomen van hun ouders niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Zoals meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of een verjaardag vieren. Ook in de gemeente Wierden zijn er kinderen die niet in de gelegenheid zijn om aan deze activiteiten mee te doen. Voor deze doelgroep biedt het Kindpakket van de gemeente Wierden uitkomst.

Wat wordt vergoed?

Ouders die aan de voorwaarden voldoen kunnen een maximale vergoeding van €350,- per kind per jaar krijgen. Kosten die voor vergoeding in aanmerking komen zijn onder andere:

  • Benodigdheden voor school als gymkleding, schoolreisjes, schoolbijdrage, werkweek, reiskosten, fiets, computer, mobiel, laptop, tablet of printer;
  • Kosten kinderpartijtje;
  • Studiebegeleiding of peuterspeelzaal;
  • Abonnementen, lidmaatschappen en zwemles;
  • Muziekles, dansles;
  • Entreegelden voor bioscoop, musea, zwembad, theater, pretpark;
  • Deelname aan sport en cultuur en de daarbij behorende kosten.

Wat moet ik doen?

U vult het aanvraagformulier (bij 'Documenten') in en levert dit in bij het Zorgloket. Dit kan per mail (zorgloket@wierden.nl), telefonisch (0546 - 58 09 90) of door het persoonlijk af te leveren. Hiervoor moet u wel een afspraak maken met het Zorgloket.

Bewijsstukken twee jaar bewaren

In alle gevallen moet u tot twee jaar na aanvraag bewijsstukken bewaren over:

  • Het inkomen van de ouders
  • Het vermogen van de ouders
  • De kosten waarvoor een vergoeding is aangevraagd.

U moet dus achteraf kunnen aantonen dat u de vergoeding terecht hebt gekregen. Er kan dus achteraf naar bewijsstukken worden gevraagd.

Blijkt achteraf dat u minder kosten hebt gemaakt dan aangevraagd. Of heeft u het inkomen en het vermogen niet goed opgegeven? Dan is het mogelijk dat u het volgende jaar geen kindpakket krijgt.