In 2023 moeten we in onze gemeente in totaal 84 asielzoekers opvangen. In 2022 realiseerden we al 37 opvangplekken. De overige opvangplekken worden gerealiseerd aan de Ypeloweg 16. Op dit perceel bieden 14 chalets gezamenlijk onderdak aan maximaal 56 asielzoekers. Met ingang van 1 maart 2023 stellen we, voor de duur van maximaal 5 jaar, 56 extra opvangplekken beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Tenminste de eerste drie jaar worden hier alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) opgevangen.

Contact met het COA - Ypeloweg

Website COA(externe link)