Veel gestelde vragen

Waarom vangt gemeente Wierden asielzoekers op?

Door de sterke toename van asielaanvragen hebben we in Nederland een groot tekort aan opvangplekken. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten de opdracht gegeven om voor de langere termijn extra opvangplekken te creëren voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Ook de gemeente Wierden heeft hierin een opdracht te vervullen. In 2023 moeten we in onze gemeente in totaal 84 asielzoekers opvangen. In 2022 realiseerden we al 37 opvangplekken voor asielzoekers aan de Vlierdijk. Met ingang van 1 maart 2023 stellen we, voor de duur van maximaal 5 jaar, 56 extra opvangplekken beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Waar worden de 56 asielzoekers opgevangen?

De 56 extra opvangplekken worden gerealiseerd aan de Ypeloweg 16 te Wierden. Dit perceel is particulier bezit. Op verzoek van de gemeente heeft de eigenaar zijn perceel, inclusief bebouwing, ter beschikking gesteld aan de gemeente voor de opvang van asielzoekers. In de woning op het perceel worden al  Oekraïense ontheemden opgevangen. Deze ontheemden verhuizen binnenkort naar chalets aan de Stouweweg in Wierden. Vanaf 1 maart 2023 wordt de locatie Ypeloweg 16  beschikbaar gesteld aan het COA voor de opvang van maximaal 56 asielzoekers voor maximaal 5 jaar. Deze locatie wordt onder regie van de gemeente ingericht en de COA zorgt voor de begeleiding en voor de benodigde financiën.

Welke asielzoekers worden hier opgevangen?

Aan de Ypeloweg komt een opvanglocatie voor de opvang van maximaal 56 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Dit zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of 'vreemde' volwassenen en vroegen hier asiel aan. De vraag naar opvangplekken voor deze specifieke doelgroep is erg groot. Daarom kijkt de COA bij een aangeboden locatie als eerste of deze geschikt is voor de opvang van amv’s. De locatie Ypeloweg 16 is voor de opvang van deze doelgroep geschikt. Uit maatschappelijk en menselijk oogpunt hecht de gemeente Wierden veel waarde aan een humane opvang voor deze jonge doelgroep.

Hoe lang kunnen asielzoekers op deze locatie blijven?

Met ingang van 1 maart 2023 stellen we, voor de duur van maximaal 5 jaar, 56 extra opvangplekken beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Ypeloweg 16. Het college en het COA zijn overeengekomen dat de locatie aan de Ypeloweg de eerste drie jaar als amv-locatie wordt ingericht. In het derde jaar vindt een evaluatie plaats en wordt bekeken of en hoe de locatie de volgende twee jaar wordt gebruikt.

Hoe ziet de opvanglocatie er uit?

De amv’s worden opgevangen in chalets die op het perceel aan de Ypeloweg worden geplaatst. We zetten in onze gemeente vooral in op opvang in chalets. Deze vorm van opvang bevalt tot nu toe zeer goed. Dat komt omdat de chalets beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid waardoor een zekere mate van privacy wordt geboden. Gezien de goede ervaring wordt ook de amv-locatie ingericht met 16 chalets.

Per chalet zullen maximaal 4 amv’s zelfstandig gaan wonen. Er worden maximaal 14 chalets benut voor de opvang van amv’s. In de bestaande woning/gebouwen op het perceel komen een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een leslokaal, ontmoetingsruimte/sportruimte. 

Hoe is de regie en het toezicht geregeld op de opvanglocatie aan de Ypeloweg?

Het COA(externe link) en Nidos(externe link) zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. COA biedt de opvang en Nidos voert de voogdijtaken uit voor de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De COA en het Nidos zullen 24/7 op de locatie aanwezig zijn. Hiervoor worden 2 chalets ingericht.
Humanitas, Vluchtelingenwerk en de gemeente Wierden worden betrokken bij de opvang en begeleiding.

Wie betaalt voor deze opvang?

De COA en Rijksoverheid vergoeden de kosten die gemaakt worden voor deze opvang.

Is het besluit voor de opvang van deze asielzoekers definitief?

Ja, het besluit is genomen en we gaan de opvang aan de Ypeloweg 16 invulling geven. Het college is van mening dat gemeente Wierden vanuit humaan en maatschappelijk oogpunt ook een steentje bij moet dragen in de opvang van asielzoekers.

Aan de andere kant ligt er ook een opdracht van Rijksoverheid die door gemeenten ingevuld moet worden. We houden zelf graag regie op de invulling en dat hebben we op deze wijze ook gedaan. Het college van de gemeente Wierden vindt dat zij met de gekozen vorm een voor Wierden passende en humane opvang biedt aan asielzoekers. De gemeenteraad is op de hoogte van het besluit.

We realiseren ons dat welke vorm van opvang, of welke plek hiervoor ook wordt aangewezen, dit niet zal leiden tot begrip van iedereen. We moeten echter keuzes maken, knopen doorhakken maar ook opdrachten uitvoeren. We willen hierbij rekening houden met de verschillende belangen die spelen en openstaan voor alle vragen en zorgen die hieruit voortvloeien.

Is de gemeenteraad op de hoogte van het besluit van het college om asielzoekers op te vangen?

Ja, de gemeenteraad is ingelicht over de opvanglocatie aan de Ypeloweg.

Wordt er nog een bijeenkomst gehouden?

Ja, op zaterdag 21 januari is van 14.00-17.00 uur een inloopbijeenkomst aan de Ypeloweg 16. Hiervoor kunnen inwoners zich aanmelden via onderstaande button. Na aanmelding kunt u binnen de aangegeven tijd binnenlopen om uw vragen en zorgen te uiten. Mogelijk zijn er zaken waar we bij de verdere uitvoering nog rekening mee kunnen houden. U kunt uw vragen mailen naar asielzoekers@wierden.nl

Aanmelden inloopbijeenkomst 21 januari(externe link)

Moet ik mij aanmelden voor de bijeenkomst

Ja, u moet zich voor 20 januari  aanmelden via www.wierden.nl/ypeloweg

Kan ik iets betekenen voor de opvang van asielzoekers

Uw hulp, in welke vorm dan ook wordt bijzonder op prijs gesteld. Als gemeente kunnen wij humaan onderdak bieden maar voor een humane opvang hebben we ook de hulp van onze samenwerkende partners en inwoners nodig. Inwoners die op welke wijze dan ook wat voor de asielzoekers willen betekenen, kunnen zich melden via asielzoekers@wierden.nl

Hoe is het besluit voor de opvang  gecommuniceerd.

Omwonenden, in een straal van 500 meter van Ypeloweg 16, hebben een brief ontvangen. Overige inwoners zijn op de hoogte gebracht door een persbericht en/of via onze social media kanalen. Op www.wierden.nl/asielzoekers staat de informatie en een veel gestelde vraag- en antwoordlijst over de opvang van asielzoekers aan de Ypeloweg. Deze lijst wordt nog verder aangevuld. Heeft u vragen die niet op deze lijst staan? Stel deze dan per e-mail via asielzoekers@wierden.nl U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.

Is dit de enige locatie in de gemeente Wierden waar asielzoekers worden opgevangen?

Nee,  naast de amv-locatie aan de Ypeloweg kennen we ook een locatie aan de Vlierdijk in Wierden waar asielzoekers worden opgevangen die zicht hebben om statushouder te worden. De locatie aan de Vlierdijk is geschikt voor de opvang van maximaal 37 asielzoekers voor de duur van maximaal 3 jaar. Op verschillende locaties in de gemeente worden daarnaast  Oekraïnse ontheemden opgevangen.

Komen er nog meer asielzoekers naar Wierden?

Met de realisatie van de locaties voor asielzoekers aan de Vlierdijk en de Ypeloweg voldoen we aan de opdracht voor 2023.  Wat on betreft blijft het hierbij. We kunnen niet uitsluiten dat er aanvullende opdrachten vanuit het Rijk volgen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Aanvullende vragen en antwoorden over een amv-locatie vindt u in de vraag- en antwoordlijst van het COA, te downloaden onder het kopje 'Documenten' op deze pagina. Deze pagina wordt mogelijk nog verder aangevuld met vragen- en antwoorden.

U kunt uw vragen ook stellen per mail via asielzoekers@wierden.nl Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord(externe link). Ook op de site van het COA(externe link) en NiDos(externe link) leest u veel informatie.