Waarom vangt gemeente Wierden asielzoekers op?

Door de sterke toename van asielaanvragen hebben we in Nederland een groot tekort aan opvangplekken. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten de opdracht gegeven om voor de langere termijn extra opvangplekken te creëren voor de opvang van asielzoekers en statushouders. Ook de gemeente Wierden heeft hierin een opdracht te vervullen. In 2023 moeten we in onze gemeente in totaal 84 asielzoekers opvangen. In 2022 realiseerden we al 37 opvangplekken voor asielzoekers aan de Vlierdijk. Met ingang van 1 maart 2023 stellen we, voor de duur van maximaal 5 jaar, 56 extra opvangplekken beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Waar worden de 56 asielzoekers opgevangen?

De 56 extra opvangplekken worden gerealiseerd aan de Ypeloweg 16 te Wierden. Dit perceel is particulier bezit. Op verzoek van de gemeente heeft de eigenaar zijn perceel, inclusief bebouwing, ter beschikking gesteld aan de gemeente voor de opvang van asielzoekers. In de woning op het perceel worden al  Oekraïense ontheemden opgevangen. Deze ontheemden verhuizen binnenkort naar chalets aan de Stouweweg in Wierden. Vanaf 1 maart 2023 wordt de locatie Ypeloweg 16  beschikbaar gesteld aan het COA voor de opvang van maximaal 56 asielzoekers voor maximaal 5 jaar. Deze locatie wordt onder regie van de gemeente ingericht en de COA zorgt voor de begeleiding en voor de benodigde financiën.

Welke asielzoekers worden hier opgevangen?

Aan de Ypeloweg komt een opvanglocatie voor de opvang van maximaal 56 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dit zijn asielzoekers jonger dan 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of 'vreemde' volwassenen en vroegen hier asiel aan. De vraag naar opvangplekken voor deze specifieke doelgroep is erg groot. Daarom kijkt de COA bij een aangeboden locatie als eerste of deze geschikt is voor de opvang van amv’ers. De locatie Ypeloweg 16 is voor de opvang van deze doelgroep geschikt. Uit maatschappelijk en menselijk oogpunt hecht de gemeente Wierden veel waarde aan een humane opvang voor deze jonge doelgroep.

Hoe lang kunnen asielzoekers op deze locatie blijven?

Met ingang van 1 maart 2023 stellen we, voor de duur van maximaal 5 jaar, 56 extra opvangplekken beschikbaar aan het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aan de Ypeloweg 16. Het college en het COA zijn overeengekomen dat de locatie aan de Ypeloweg de eerste drie jaar als amv-locatie wordt ingericht. In het derde jaar vindt een evaluatie plaats en wordt bekeken of en hoe de locatie de volgende twee jaar wordt gebruikt.

Wanneer wordt de locatie in gebruik genomen door het COA/amv’ers?

Op 1 maart dragen wij de locatie over aan het COA. De verwachting is dat op 8 maart de eerste amv’ers hier komen. Maximaal 56 amv’ers, die beschikken over verschillende nationaliteiten, worden op deze locatie gehuisvest. Zij zijn afkomstig van de  amv-noodopvanglocatie in Olst/Wijhe. Summer Camp bood hier tijdelijk onderdak aan amv’ers. De locatie kan vanaf maart niet meer gebruikt worden voor de opvang van amv’ers.

Hoe ziet de opvanglocatie er uit?

De amv’ers worden opgevangen in chalets die op het perceel aan de Ypeloweg worden geplaatst. We zetten in onze gemeente vooral in op opvang in chalets. Deze vorm van opvang bevalt tot nu toe zeer goed. Dat komt omdat de chalets beschikken over een eigen douche- en kookgelegenheid waardoor een zekere mate van privacy wordt geboden.

Gezien de goede ervaring wordt ook de amv-locatie ingericht met 16 chalets. Per chalet zullen maximaal 4 amv’ers zelfstandig gaan wonen. Er worden maximaal 14 chalets benut voor de opvang van amv’ers. In de bestaande woning/gebouwen op het perceel komen een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een leslokaal, ontmoetingsruimte/sportruimte.

Ik wil graag aanvullende informatie over het reilen en zeilen van een amv-locatie

Onder deze vraag en antwoordlijst ziet u een document van het COA met een veel gestelde vraag- en antwoordlijst voor amv-locaties. Op de website van het COA vindt u ook informatie over de amv-locatie aan de Ypeloweg.

Hoe is de regie en het toezicht geregeld op de opvanglocatie aan de Ypeloweg?

Het COA en Nidos zijn verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. COA biedt de opvang en Nidos voert de voogdijtaken uit voor de alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De COA en het Nidos zullen 24/7 op de locatie aanwezig zijn. Hiervoor worden 2 chalets ingericht. Humanitas, Vluchtelingenwerk en de gemeente Wierden worden betrokken bij de opvang en begeleiding.

Wie betaalt voor deze opvang?

De COA en Rijksoverheid vergoeden de kosten die gemaakt worden voor deze opvang.

Is het besluit voor de opvang van deze asielzoekers definitief?

Ja, het besluit is genomen en we gaan de opvang aan de Ypeloweg 16 invulling geven.
Het college is van mening dat gemeente Wierden vanuit humaan en maatschappelijk oogpunt ook een steentje bij moet dragen in de opvang van asielzoekers.

Aan de andere kant ligt er ook een opdracht van Rijksoverheid die door gemeenten ingevuld moet worden. We houden zelf graag regie op de invulling en dat hebben we op deze wijze ook gedaan. Het college van de gemeente Wierden vindt dat zij met de gekozen vorm een voor Wierden passende en humane opvang biedt aan asielzoekers. De gemeenteraad is op de hoogte van het besluit. We realiseren ons dat welke vorm van opvang, of welke plek hiervoor ook wordt aangewezen, dit niet zal leiden tot begrip van iedereen. We moeten echter keuzes maken, knopen doorhakken maar ook opdrachten uitvoeren. We willen hierbij rekening houden met de verschillende belangen die spelen en openstaan voor alle vragen en zorgen die hieruit voortvloeien.

Is de gemeenteraad op de hoogte van het besluit van het college om asielzoekers op te vangen?

Ja, de gemeenteraad is ingelicht over de opvanglocatie aan de Ypeloweg.

Heeft de gemeente Wierden ook een informatiebijeenkomst gehouden over de komst van de amv-locatie?

Ja, op zaterdag 21 januari 2023 werd er een inloopbijeenkomst gehouden aan de Ypeloweg 16. Tijdens de bijeenkomst werden inwoners geïnformeerd over de opvanglocatie en was er gelegenheid voor het stellen van vragen en delen van zorgen die er leven ten aanzien van de opvang van amv’ers. De opvang van asielzoekers is een opdracht die we invulling moeten geven. Een lastig en gevoelig onderwerp. We realiseren ons dat we niet alle zorgen die hierover zijn gelijk weg kunnen nemen of vragen van gewenste antwoorden kunnen voorzien.

Hoe is/werd er gecommuniceerd over de opvang?

  • Omwonenden, in een straal van 500 meter van Ypeloweg 16, hebben een eerste brief ontvangen over de komst van de AMV-locatie
  • Omwonenden in een straal van 1000 meter zijn per brief geïnformeerd over de voortgang en de in gebruikname van de amv-locatie door het coa en de amv’ers.
  • Overige inwoners zijn op de hoogte gebracht door persberichten en/of via onze social media kanalen en website.
  • Er is een informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden en inwoners op 21 januari 2023.
  • Er hebben verschillende gesprekken/contactmomenten plaatsgevonden met omwonenden.
  • In de week van 1 maart werd er een verkennend gesprek gehouden voor het instellen van een klankbordgroep. De verkenning wordt op 15 maart nog voortgezet. Uitkomsten en kaders hierover worden toegevoegd op de site.
  • Op www.wierden.nl/asielzoekers staat een veel gestelde vraag- en antwoordlijst over de opvang van asielzoekers aan de Ypeloweg. Op www.coa.nl/nl/locatie/wierden-ypeloweg heeft de COA een pagina aangemaakt over de amv-locatie.
  • Vragen voor de gemeente kunnen altijd gesteld worden via asielzoekers@wierden.nl
  • Vragen die bestemd zijn voor de COA locatie Ypeloweg kunnen gesteld worden via wierden@coa.nl. Telefonisch contact met de locatie aan de Ypeloweg kan via 06 - 21 89 45 60.

Is dit de enige locatie in de gemeente Wierden waar asielzoekers worden opgevangen?

Nee, naast de amv-locatie aan de Ypeloweg kennen we ook een locatie aan de Vlierdijk in Wierden waar asielzoekers worden opgevangen die zicht hebben om statushouder te worden. De locatie aan de Vlierdijk is geschikt voor de opvang van maximaal 37 asielzoekers voor de duur van maximaal 3 jaar. Op verschillende locaties in de gemeente worden daarnaast Oekraïense ontheemden opgevangen.

Komen er nog meer asielzoekers naar Wierden?

Met de realisatie van de locaties voor asielzoekers aan de Vlierdijk en de Ypeloweg voldoen we aan de opdracht voor 2023. Wat ons betreft blijft het hierbij. We kunnen niet uitsluiten dat er aanvullende opdrachten vanuit het Rijk volgen.

Kan ik iets betekenen voor de opvang van asielzoekers?

Uw hulp, in welke vorm dan ook, wordt bijzonder op prijs gesteld. Als gemeente kunnen wij humaan onderdak bieden maar voor een humane opvang hebben we ook de hulp van onze samenwerkende partners en inwoners nodig. Inwoners die op welke wijze dan ook wat voor de asielzoekers willen betekenen, kunnen zich melden via asielzoekers@wierden.nl.

Vrijwilligers voor de amv-locatie aan de Ypeloweg kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het COA via wierden@coa.nl.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Aanvullende vragen en antwoorden over een amv-locatie vindt u in de vraag- en antwoordlijst van het COA, te downloaden onderaan deze pagina, of via www.coa.nl/nl/locatie/wierden-ypeloweg. Deze pagina wordt mogelijk nog verder aangevuld met vragen- en antwoorden.

U kunt uw vragen ook stellen per mail.

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid. Ook op de site van het COA en NiDos leest u veel informatie.