Niet overal staat een prullenbak voor zwerfvuil en hondenpoep. Het is voor de gemeente niet altijd mogelijk om prullenbakken te plaatsen. Wel willen we graag weten waar er behoefte is aan een prullenbak. U kunt een verzoek indienen, bij voorkeur met meerdere personen. Dat laatste is voor ons van belang omdat we aan de hand daarvan kunnen bepalen waar de meeste behoefte is. Alle aanvragen worden verzameld en afgewogen. Wanneer blijkt dat er voldoende behoefte is aan een prullenbak kan de gemeente overgaan tot plaatsing.

Vraag via onderstaande formulier een prullenbak aan.

Prullenbak aanvragen