Wat is het?

Wie een spandoek, aankondigingsbord, sandwichbord of driehoeksbord wil ophangen of plaatsen voor een evenement of collecte, moet daarvoor een melding bij de gemeente doen.

Permanent reclamebord

Wie permanente reclame wil plaatsen, moet dat doen door middel van een reclamebord. Daarvoor is een vergunning noodzakelijk en in de meeste gevallen een omgevingsvergunning.

Tijdelijk reclamebord

De gemeente Wierden geeft geen vergunningen voor tijdelijke commerciële reclame-uitingen. Het doen van tijdelijke commerciële reclame-uitingen is niet toegestaan.

Hoe werkt het?

Als u een melding doet, geeft u aan in te stemmen met de voorwaarden zoals hieronder aangegeven. Om toestemming te krijgen, moet aan de voorschriften worden voldaan. Het moet gaan om een evenement of collecte, die in de gemeente Wierden wordt gehouden.

In ieder geval gelden de volgende voorschriften:

  • Spandoeken, aankondigingsborden, sandwichborden of driehoeksborden mogen alleen worden opgehangen of geplaatst op speciaal daarvoor aangewezen plaatsen. Deze plaatsen zijn aangegeven in de bijlage onder het kopje 'Documenten'.
  • Spandoeken of aankondigingsborden mogen niet eerder dan vier weken voor het evenement of collecte worden geplaatst.
  • Er mogen geen spandoeken of aankondigingsborden boven de rijbaan of het trottoir worden bevestigd.
  • Het is verboden spandoeken of aankondigingsborden op een zodanige manier aan bomen en struiken te bevestigen dat schade aan de groenvoorziening ontstaat.
  • Spandoeken of aankondigingsborden moeten worden verwijderd uiterlijk op de dinsdag nadat het evenement / de collecte plaats heeft gevonden.
  • Aankondigingsborden of spandoeken mogen niet groter zijn dan 15 vierkante meter.

Het plaatsen van tijdelijke commerciële reclame-uitingen is bij voorbaat uitgesloten.

Wat moet ik doen?

Een melding voor het plaatsen van spandoeken, aankondigingsborden, sandwichborden of driehoeksborden voor evenementen of collectes moet u minimaal 10 werkdagen van te voren doen. Dit kan gemakkelijk online via onderstaande button. 

Melding spandoek etc.