Wat is het?

Wilt u gaan bouwen of verbouwen? Een woning slopen? Een boom kappen? Uw bedrijf veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig. Natuurlijk is het verstandig om ook even met de buren te overleggen. 

De omgevingsvergunning is in de plaats gekomen van veel andere vergunningen. Dat is handig voor u, want er is maar één aanvraagformulier. De eisen zijn hetzelfde in alle gemeenten. Vraagt u de vergunning in één keer aan, dan is er ook maar één keer bezwaar en beroep mogelijk. Bijna altijd is de gemeente de controlerende instantie die verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving.

Bovendien is nu de categorie vergunningsvrije bouwwerken groter dan vroeger. De kans is dus groter dat u geen vergunning nodig heeft. Bij de verschillende activiteiten kunt u hier meer over lezen.

Wat moet ik doen?

Heeft u plannen, maar weet u niet of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig hebt, doe dan de vergunningencheck(externe link). Let wel op: de vergunningencheck geeft een indicatie, u kunt er geen rechten aan ontlenen. Ook is het mogelijk dat u op grond van andere regelgeving ook nog andere vergunningen of meldingen nodig heeft. 

Komt u er niet uit met de vergunningencheck of heeft u nog vragen? U kunt altijd contact opnemen met het team Bouwen en wonen. Ook is het mogelijk een afspraak te maken om uw plannen te bespreken. U moet dan wel beschikken over uitgewerkte plannen.

Online aanvragen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is landelijk geregeld via de website www.omgevingsloket.nl(externe link). Met uw DigiD code kunt u digitaal een aanvraag indienen. Vraagt u een omgevingsvergunning aan namens een bedrijf? Dan gebruikt u geen DigiD, maar e-herkenning. Bij uw aanvraag moet u ook bijlagen voegen. Het digitale loket vertelt u welke dat moeten zijn.

Controleren

Na het uploaden adviseren wij u de bijlagen te controleren met de viewer. Is de informatie compleet en goed weergegeven, dan kunt de aanvraag indienen. Na het indienen krijgt u een e-mail met daarin het bericht dat de aanvraag is ontvangen.

Omgevingsvergunning aanvragen(externe link)

Aanvraag op papier

Wilt u uw aanvraag liever op papier indienen? Dat kan. Op het Omgevingsloket(externe link) kunt u ervoor kiezen om een papieren formulier aan te maken. Na het doorlopen van enkele vragen wordt er een formulier samengesteld die u kunt printen en invullen. Het aanvraagformulier en de bijlagen moet u in drievoud indienen. Dit kunt u opsturen naar Postbus 43, 7640 AA, Wierden. Onder vermelding van team Bouwen en wonen.

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500)
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100)
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100)
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.