Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed(externe link).

Welke stappen moet ik doorlopen?

1.BABS (trouwambtenaar) regelen

Als u kiest voor een gratis ceremonie, krijgt u een BABS toegewezen. Bij een betaald huwelijk mag u de BABS zelf uitkiezen. Als u weet wie u wilt, neemt u zelf contact met de BABS van uw keuze op. De BABS maakt dan een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Via onderstaande button vindt u de trouwambtenaren van de gemeente Wierden.

BABSEN van de gemeente Wierden

2.Getuigen kiezen

Er moeten minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig zijn tijdens de ceremonie. U mag zelf kiezen wie uw getuigen zijn. Belangrijk is wel dat zij 18 jaar of ouder zijn. Het paspoort, de ID-kaart of het rijbewijs van uw getuigen moet u inscannen. Vergeet de achterkant niet!

3.Locatie regelen

U kunt trouwen op één van de officiële locaties in onze gemeente. Wilt u een andere locatie dan het gemeentehuis, dan moet u eerst contact opnemen met deze locatie. 

U kunt er ook voor kiezen om ergens anders in onze gemeente te trouwen. Die locatie wordt dan eenmalig als trouwlocatie aangewezen. Hier zijn extra kosten verbonden. De locatie moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, te vinden in het document 'Voorwaarden trouwen op locatie' onder het kopje 'Documenten' onderaan deze pagina. Dit document moet zowel u als de eigenaar van de locatie ondertekenen en moet u uploaden bij de digitale melding van uw huwelijk.

4.Datum en tijdstip

U moet uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen melding doen van uw huwelijk. Het is uiteraard verstandig dit verder van tevoren te doen, omdat de kans groot is dat de datum van uw voorkeur anders niet meer beschikbaar is. 

In de agenda achter de button 'Datum reserveren (huwelijk)' kunt u nakijken of de door u gekozen BABS (na overleg), locatie, datum en tijdstip beschikbaar is. De huwelijksvoltrekking duurt maximaal 45 minuten en begint altijd op het hele uur.

5.Gegevens verzamelen

De volgende gegevens moet u, voordat u de digitale reservering gaat doen, verzamelen:

 • Geldig legitimatiebewijs van de partners, voor en achterkant
 • Geldig legitimatiebewijs van de getuigen, voor en achterkant (zie punt 2)
 • Naam van de BABS (n.v.t. bij een gratis voltrekking)
 • Naam van de locatie (n.v.t. bij een gratis voltrekking)

Online regelen

U kunt tegenwoordig bijna alles online regelen en afstemmen. Over de onderwerpen onder bovenstaande kopje 'Hoe werkt het' moet u samen een keuze maken. Uw keuzes kunt u online aan ons doorgeven. Ook kunt u online een datum reserveren.

Let op! Bij een betaald huwelijk mag u zelf de BABS uitkiezen. Voor u een datum reserveert moet u eerst contact hebben opgenomen met de BABS van uw keuze om te controleren of de BABS beschikbaar is op de datum van uw voorkeur.

DigiD linkDatum reserveren (huwelijk)

Wat kost het?

Hoeveel u aan de gemeente moet betalen voor uw huwelijk, is afhankelijk van uw eigen keuzes. Houdt er rekening mee dat onderstaande kosten de leges voor de gemeente zijn. Trouwlocaties mogen daarnaast ook zelf een financiële vergoeding vragen. Dit gaat buiten de gemeente om.

Tarieven voor de ceremonie

Kosteloze ceremonie

 • op dinsdag om 8.30 of 9.00 uur:
 • in een spreekkamer in het gemeentehuis
 • maximaal 6 personen (inclusief bruidspaar en getuigen)
 • geen toespraak

Vaste trouwlocaties

 • op werkdagen: €316,15
 • op zaterdag: €660,60

Eenmalige locatie

 • op werkdagen: €510,85
 • op zaterdag en bijzondere dagen: €856,30

Tarieven trouwboekjes

 • normaal: €21,45
 • luxe: €35,35

Benoeming trouwambtenaar uit een andere gemeente

 • eenmalige benoeming €78,50

Wijziging/annulering

 • per wijziging/annulering € 44,90

Extra informatie

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag(externe link).
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend, wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels(externe link). De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen(externe link)  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.