Door grote betrokkenheid en de vele stemmen van ondernemers en inwoners van onze gemeente kwam bedrijventerrein Violenhoek als een van de twee winnaars voor de 'Groene Voucher' uit de bus. Dank aan iedereen die gestemd heeft! Ook willen we onze mede winnaar, gemeente Dinkelland, van harte feliciteren.

Vergroeningsadvies

Wat viel er te winnen? Voor het Bedrijventerrein Violenhoek wordt, in overleg met de betrokken ondernemers, een vergroeningsadvies uitgewerkt en is er een bijdrage van €20.000,- beschikbaar voor de uitvoering van dit advies.

Gemeente Wierden hecht veel waarde aan aantrekkelijke, levendige en groene bedrijventerreinen. Daarvoor is het van belang te investeren in duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze 'Groene Voucher' is een mooie stap in de goede richting!