Burgemeester en wethouders

Burgemeester Doret Tigchelaar

Doret Tigchelaar is burgemeester van de gemeente Wierden. Zij is (onafhankelijk) voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, en van de gemeenteraad.

Contactgegevens

Telefoon: 0546 - 58 08 80 (secretariaat)
E-mail: burgemeester@wierden.nl 

Portefeuille

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • Openbare orde en (integrale) veiligheid
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Representatie en kabinetszaken
 • Dienstverlening
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Inwonersparticipatie
 • Bezwaren en klachten
 • Toezicht en handhaving

Wethouder Richard Kortenhoeven

Richard Kortenhoeven is wethouder namens Nieuw Enter Wierden (NEW).

Contactgegevens

Telefoon: 0546 - 58 08 80 (secretariaat)
E-mail: secretariaat@wierden.nl 

Portefeuille

 • Financiën
 • Subsidiebeleid
 • ICT
 • Duurzaamheid
 • Afval
 • Programma Landelijk gebied (stikstof en klimaat)
 • Asbest
 • Inkoop en aanbesteding
 • Economie
 • Bedrijventerreinen en winkelcentra
 • Recreatie en toerisme
 • Kunst en Cultuur

Wethouder Hans ter Keurst

Hans ter Keurst is wethouder namens Nieuw Enter Wierden (NEW).

Contactgegevens

Telefoon: 0546 - 58 08 80 (secretariaat)
E-mail: secretariaat@wierden.nl

Portefeuille

 • Voorveld sociaal domein
 • (Jeugd) zorg en ondersteuning
 • Ontplooj
 • Werk en inkomen
 • Onderwijs
 • Kinderopvang
 • Minima en armoede
 • Inburgering
 • Volksgezondheid
 • Leerplicht
 • Sport
 • (Leerlingen)vervoer

Wethouder Gertjan ten Brinke

Gertjan ten Brinke is wethouder namens CDA.

Contactgegevens

Telefoon: 0546 - 58 08 80 (secretariaat)
E-mail: secretariaat@wierden.nl

Portefeuille

 • Wonen
 • Grondzaken
 • Ruimtelijke Ordening
 • Vergunningen
 • Milieu
 • Inrichting, beheer en onderhoud openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Wegen Groen en water
 • Verkeer en vervoer
 • Programma Landelijk gebied (natuur & water)
 • Platteland, Natuur en Landschap
 • Dierenwelzijn
 • Erfgoed en Monumenten
 • Gemeentelijk vastgoed

Gemeentesecretaris Marcel Klos

Marcel Klos is gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Wierden. Hij leidt de gemeentelijke organisatie en is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij is aanwezig bij de collegevergaderingen, maar heeft geen stemrecht.

Contactgegevens

Telefoon: 0546 - 58 08 80 (secretariaat)
E-mail: secretariaat@wierden.nl 

De loco burgemeester

 • 1e loco burgemeester: Richard Kortenhoeven
 • 2e loco burgemeester: Gertjan ten Brinke
 • 3e loco burgemeester: Hans ter Keurst

Onderlinge vervanging van de leden van het college van B&W

1e vervanger

2e vervanger

3e vervanger

Bgm. Doret Tigchelaar

Richard Kortenhoeven

Hans ter Keurst

Gertjan ten Brinke

Richard Kortenhoeven

Gertjan ten Brinke

Hans ter Keurst

Bgm. Doret Tigchelaar

Hans ter Keurst

Richard Kortenhoeven

Gertjan ten Brinke

Bgm. Doret Tigchelaar

Gertjan ten Brinke

Hans ter Keurst

Richard Kortenhoeven

Bgm. Doret Tigchelaar