College besluit positief over financiële bijdrage verbouwing Klompen- en Zompenmuseum Enter

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden heeft besloten om een substantiële financiële bijdrage van € 292.000,- te leveren aan de verbouwing van het Klompen- en Zompenmuseum in Enter.

Startschot voor financiering vernieuwingsplannen

Om de ambitieuze toekomstplannen van het museum te realiseren, is een grondige verbouwing van de huidige locatie noodzakelijk. Om deze vernieuwingsplannen te realiseren, draagt de gemeente Wierden € 292.000,- bij, wat gelijk staat aan één derde van de totale kosten. In de praktijk, als het gaat om subsidiëring binnen de sectoren sport en kunst & cultuur, wordt de één derde methodiek wel vaker toegepast. En dit wordt ook als zodanig herkend. Deze bijdrage vormt het startschot voor het bestuur van Enters Erfgoed om met ondernemers en fondsen gezamenlijk het resterende bedrag bijeen te krijgen.

Erfgoed van Enter

Wethouder Richard Kortenhoeven licht het besluit toe: "Met de vernieuwing kan het museum het verhaal van Enter nog beter vertellen. Het AmbachtenLab wordt een structureel onderdeel van het museum, zodat het erfgoed van Enter weer generaties mee kan. We erkennen met deze bijdrage hoe belangrijk en betekenisvol het museum is voor de inwoners en ondernemers van Enter, toeristen en onze gemeente als geheel. En dan hebben we het natuurlijk over het op traditionele wijze klompenmaken maar ook activiteiten als de jaarlijkse Slachtvisite en de Ganzenmarkt."

Cultuurvisie

De vernieuwing van het museum sluit naadloos aan bij de Cultuurvisie van de gemeente Wierden. De plannen zorgen ervoor dat de collectie van het museum, evenals de ambachten en tradities, nog meer zichtbaar worden gemaakt en ontsloten worden voor een breed publiek. Albert Bouwmeester, voorzitter van de Stichting Oudheidkamer Enter die het museum exploiteert en beheert, geeft aan erg blij te zijn met het besluit van het college: “Met de financiële bijdrage wordt een forse stap gezet om onze droom voor een hedendaags en toekomstbestending museum in Enter te realiseren.”

De gemeenteraad neemt op dinsdag 24 september 2024 een definitief besluit over de financiële bijdrage.