We gebruiken aardgas voor het verwarmen van ons huis, voor het warme water uit de kraan of douche en ook vaak om op te koken. Vanaf 2050 willen we alternatieve, duurzame energie gebruiken die geen CO2 uitstoot. Dit hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord(externe link). Het doel is dat de eerste wijken in 2030 overgaan naar duurzame warmte. En in 2050 hopen we alle woningen van duurzame energie te voorzien.

De Warmtevisie voor Wierden

De Warmtevisie (pdf) voor de gemeente Wierden is klaar. Hiermee wordt een route geschetst voor de wijken in de gemeente, zodat iedereen een eerste doorkijk heeft voor wanneer zijn of haar wijk aan de beurt is om aardgasvrij/ aardgasvrij-ready te worden. Daarnaast wordt beschreven welke stappen we hiervoor kunnen zetten vóór 2030. Naast de technische mogelijkheden, wordt ook gekeken naar de maatschappelijke kosten en de eindgebruikerskosten. Pas in de later (per wijk) op te stellen Wijkuitvoeringsplannen (WUP) wordt de definitieve keuze gemaakt. Individuele oplossingen zoals een (hybride) warmtepomp, wel of niet in combinatie met duurzaam gas lijken voor het merendeel van de woningen het meest kansrijke alternatief. Een goed geïsoleerde woning is daarbij voor iedereen de eerste, meest logische en belangrijke stap. Het verlaagt de energierekening en een goed geïsoleerd huis zorgt voor een comfortabele en gezonde leefomgeving. Wierden wil wel zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande aardgasnetwerk.

Wanneer gaat mijn huis/buurt over?

In 2050 zijn alle woningen in Wierden (en in heel ons land) over op duurzame warmte. Maar we kunnen niet alles tegelijkertijd aanpakken, dus zal het stap voor stap zijn. Wanneer het moment voor uw woning/buurt is, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld of er plannen zijn om de openbare ruimte op te knappen. Maar ook of er waterleidingen, riolering of elektriciteitsnetten vernieuwd moeten worden. Dat kan dan een goed moment zijn om de buurt gelijk over te zetten naar duurzame warmtebronnen. Per buurt onderzoeken we wat een logisch moment is om over te stappen. In 2030 zal de eerste wijk overgaan. In de Warmtevisie geven we een richting wanneer welke wijk overgaat.

De volgende stap

Nu de richting voor duurzame warmte is gegeven, is de volgende stap om per wijk te kijken wat het beste alternatief voor aardgas is. Dat doen we samen met inwoners in een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Samen met inwoners van Wierden Oost, Reggewoon, Cogas, Enexis en ondernemers gaan we als eerste verkennen en onderzoeken of we kunnen komen tot een Wijkuitvoeringsplan voor deze wijk. We stellen graag samen met alle belanghebbenden tussen nu en 2030 meerdere Wijkuitvoeringsplannen op. Samenwerking is en blijft daarbij erg belangrijk. Het Wijkuitvoeringsplan is daarmee de route voor de overgang naar een alternatief van aardgas in de jaren naar 2030 en 2050.

Informatie en meedoen

Onder het kopje 'Documenten' kunt u de Warmtevisie downloaden. We hebben ook een samenvatting en een overzichtsplaat beschikbaar. Daarnaast hebben we begin 2022 een enquête uitgezet in een aantal wijken in Wierden over de verduurzaming in de wijken. De resultaten van deze enquête bekijkt u hier(externe link). Inwoners die mee willen doen met de volgende stap, de Wijkuitvoeringsplannen (WUP's), kunnen zich melden via duurzaam@wierden.nl.

Global goals

Global goals Duurzame warmte: 'Goede gezondheid & welzijn', 'Betaalbare en duurzame energie', 'Klimaatactie' en 'Versterken van partnerschap & coherent beleid voor duurzame ontwikkeling'.