Wat is het?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen. U kunt op twee manieren iemand vragen om voor u te stemmen: via uw stempas of via een machtigingsformulier.

Let op: u het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet altijd vanuit uzelf komen! Het is niet toegestaan (en zelfs strafbaar) om andere kiezers te benaderen met het verzoek om een volmacht te verlenen.

Onderhands machtigen

Wat u moet weten

 • Met uw stempas kunt u iedereen die in Wierden woont en ook een stempas heeft ontvangen onderhands machtigen.
 • Degene die u machtigt (de gemachtigde) moet uw stem tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem.
 • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.
 • Als u als volmachtgever uiteindelijk toch in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen, kan u de volmacht intrekken. In dat geval moet u (de volmachtgever) uw stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Hoe werkt het?

 • Het machtigen van iemand anders kan tot en met de dag van de stemming zelf.
 • U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, ondertekent deze beiden en geeft vervolgens de pas mee aan de gemachtigde met een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • De kiezer die voor u gaat stemmen moet deze kopie aan de voorzitter van het stembureau tonen samen met zijn eigen legitimatiebewijs.

Via DigiD

U kunt ook digitaal iemand machtigen. Klik op onderstaande menuknop.

Iemand machtigen via DigiD

Via een machtigingsformulier

U kunt een andere kiezer machtigen via een machtigingsformulier (model L 8). Deze kunt u onderaan deze pagina downloaden of afhalen bij de balie in het gemeentehuis. Een schriftelijke aanvraag voor een machtiging moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 bij de gemeente binnen zijn.

Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen

Hoe werkt het?

U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier als volgt bij de gemeente Wierden indienen:

 • Per mail, duidelijk leesbaar gescand document, naar: verkiezingen@wierden.nl 
 • Per post, in gesloten envelop, naar: Postbus 43, 7640 AA, Wierden
 • Aan de balie van het gemeentehuis, hiervoor kunt u een afspraak maken met loket Burgerzaken, via wierden.mijnafspraakmaken.nl.

Het vervolg:

 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij/zij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.
 • De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven. 

Hoe geef ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs mee?

Met de app KopieID van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

U kunt ook zonder deze app een kopie maken van uw identiteitsbewijs, maar let dan op de volgende zaken:

 • Maak uw Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar, bijvoorbeeld door dit met een zwarte stift door te strepen of dit digitaal te doen.
 • Kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan zich ook bevinden in een (machine-leesbare) strook onderaan het document. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.
 • Uw naam, geboortedatum, handtekening en de geldigheidsduur van het document zijn nodig voor de identificatie. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken.

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten en staat op uw identiteitsdocument “niet in staat tot tekenen”? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen zonder handtekening.

U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas dan niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ”niet in staat tot tekenen’’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen.