Nieuwe rioolconstructie grotendeels voltooid op kruising Rijssensestraat en Esdoornlaan

Aannemer Nexus heeft in opdracht van de gemeente Wierden de reconstructie van de kruising Rijssensestraat en Esdoornlaan grotendeels voltooid. Vanaf de tweede helft van april 2023 is het bestaande gemengde rioolstelsel vervangen door een modern vuilwaterriool (VW-riool) en een infiltratie- en transportriool (IT-riool).

Het nieuwe VW-riool is opgebouwd uit betonnen buizen met een diameter van 400 mm en het IT-riool uit Permeo-betonbuizen met een diameter van 800 mm. In deze permeo-buizen wordt het water opgevangen om vervolgens langzaam door de wanden de grond in te trekken. 

Kruising Rijssensestraat en Esdoornlaan

De werkzaamheden begonnen op de kruising met de Rijssensestraat, waar het bestaande IT-riool vanuit de Kedingen is aangesloten. Dit riool is verder aangelegd door de gehele Esdoornlaan tot aan het bestaande IT-riool in de Meidoornlaan. Hier zijn de twee verschillende riolen aan elkaar gekoppeld. Daarnaast zijn diverse verharde oppervlakken van de aangrenzende woningen aangesloten op dit nieuwe IT riool.  In de gehele Esdoornlaan is ook een nieuw VW-riool gelegd. Wethouder ten Brinke: “We zijn trots en blij met de voorspoedig verlopen aanleg van de riolering. De nieuwe rioolconstructie zal bijdragen aan een betere waterbeheersing  vanuit de Kedingen en zorgt voor afkoppeling van het hemelwater in de Esdoornlaan.”

Hergebruik

Na het verwijderen en het leggen van de rioleringen is de gehele straat, incl. trottoirs en waar nodig opritten, opnieuw gestraat.  In de rijbaan zijn de oude gebakken straatstenen hergebruikt. Voor de trottoirs zijn nieuwe betontegels gebruikt. De oude materialen zijn, of worden hergebruikt in funderingsmateriaal onder nieuwe wegen of als toeslagmateriaal voor nieuwe betonproducten.

Met van links naar rechts: Hoofd Bedrijfsbureau Nexus Infra, Mark Holterman, wethouder gemeente Wierden, Gertjan ten Brinke,  projectleider gemeente Wierden, Marco Nijboer en Projectleider Nexus Infra, Mark Bloemendaal.