In afstemming met de buurt is de gemeente Wierden tot een definitief ontwerp gekomen van de Jacobsonstraat en Prins Hendrikstraat. Onder het kopje 'Documenten' onderaan deze pagina vindt u het definitieve ontwerp en een document met buurtvragen en antwoorden daarop.

Klimaatmaatregel gemeente

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en hevige stortbuien. Om overlast door extreem weer te voorkomen, is het nodig om maatregelen te nemen. Er is voor gekozen om het regenwater dat op de straat valt niet meer aan te laten sluiten op het vuilwaterriool. Daarnaast wordt het plantsoen in de Jacobsonstraat verlaagd om in noodgevallen daar het regenwater op te kunnen opvangen

Zelf klimaatmaatregelen treffen

Ook u kunt helpen door op eigen terrein te vergroenen of regenwater af te koppelen. Zo zorgt u ervoor dat regenwater sneller in de grond zakt en dat helpt om wateroverlast en droogte tegen te gaan. Om u te stimuleren om zelf aan de slag te gaan, heeft de gemeente een subsidie beschikbaar gesteld. Op https://www.wierden.nl/subsidie-voor-vergroenen-tuin-en-afkoppelen-regenwater leest u hoe u in aanmerking kunt komen voor deze subsidie.

Start van de werkzaamheden

De start van de uitvoering staat gepland voor medio 2023.