Wij willen als gemeente Wierden graag weten wat onze inwoners belangrijk vinden bij het spelen en sporten in de buitenruimte. Inwoners van jong tot oud kunnen via de enquête ‘Speel- en sportplekken Wierden’ aangeven hoe zij gebruik maken en willen maken van de openbare ruimte. De ideeën en wensen van de inwoners zijn de basis voor het nog op te stellen beleidsplan. In het plan komen onder andere concrete voorstellen voor de inrichting van de speel- en sportplekken.

Enquête

De enquête is natuurlijk anoniem en het invullen kost tussen de 5 en 10 minuten tijd. Het is een makkelijk in te vullen enquête, er zijn speciale vragen voor kinderen, jongeren en ouders. Jonge kinderen kunnen hem samen met hun ouder(s) of verzorger(s) invullen. Ook voor inwoners met een visuele beperking is de enquête samen met een begeleider in te vullen. De vragen gaan bijvoorbeeld voor kinderen over hun favoriete en minst favoriete speelplek, ideeën voor wat er beter kan. De vragen voor ouders en verzorgers gaan onder andere over de verdeling en kwaliteit van speel- en sportplekken. De enquête sluit op 6 oktober.

Wij zoeken de doelgroepen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving op om ze te wijzen op de enquête. Vooral kinderen en jongeren hebben onze speciale aandacht omdat deze juist veel gebruik maken van de openbare ruimte voor spelen en sporten én moeilijk te bereiken zijn. Met groepjes kinderen is daarom al via basisscholen diverse buurt ingegaan waarbij ze vertelden wat zij belangrijk vinden. Jongeren benaderen we nog onder andere via jongerenwerkers.

Enquête(externe link)