Start van het Ontzorgingsprogramma voor MKB

De provincie Overijssel heeft onlangs aangekondigd dat zij de komende drie jaar subsidie ontvangt van de Rijksoverheid om kleine en micro-ondernemers te ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfspand en/of bedrijfsproces. Dit initiatief richt zich op bedrijven met maximaal 50 fte en een omzet van maximaal 10 miljoen euro.

Waarom dit programma?

Europese en Nederlandse beleidskaders gaan de komende jaren strengere eisen stellen aan energie- en gebouwprestatie. Veel kleine mkb’ers beschikken echter niet over de kennis en capaciteit om aan deze eisen te voldoen. Het Ontzorgingsprogramma MKB biedt daarom hulp om de juiste stappen te zetten richting een duurzame bedrijfsvoering.

Wat houdt het programma in?

Een team van onafhankelijke adviseurs helpt ondernemers door het uitvoeren van een energiescan. Deze scan maakt mogelijke verduurzamingsmaatregelen inzichtelijk. Op basis van de resultaten wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin duidelijk wordt welke stappen wanneer genomen moeten worden en wat de verwachte effecten zijn. Daarnaast worden de financieringsmogelijkheden onderzocht en krijgen ondernemers ondersteuning bij het aanvragen van subsidies. Tot slot helpt het programma bij het vinden van een uitvoerende partij en het beoordelen van offertes.

Voordelen van het programma

Dit Ontzorgingsprogramma biedt gratis en onafhankelijk advies en begeleiding door deskundigen op het gebied van verduurzaming. Hoewel de energiescan en het budget voor de daadwerkelijke maatregelen niet binnen het programma vallen, zijn er aantrekkelijke subsidiemogelijkheden en financieringsopties beschikbaar om ondernemers hierbij te ondersteunen.

Meer weten?

Met dit programma kunnen we samen mkb’ers in Overijssel helpen bij hun stappen naar een duurzame toekomst. Neem gerust contact met onze accountmanagers Ramon Reekers of Stephan Altena voor meer informatie of om deel te nemen aan het programma. 

Meer informatie over het programma leest u op www.nieuweenergieoverijssel.nl.