Stemmen voor het Europees Parlement

Op donderdag 6 juni van 07.30 tot 21.00 uur kunt u stemmen. De leden van Europees Parlement worden dan gekozen. Stemmen doet u op een stembureau. Alle stembureaus in de gemeente Wierden zijn rolstoeltoegankelijk. 

Wie mag er stemmen?

U mag stemmen voor de Europese Verkiezing als u:  
 

 • 18 jaar of ouder bent op 6 juni 2024;
 • op 23 april in de gemeente Wierden bent ingeschreven;
 • Nederlander bent óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie **;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

** Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in Nederland wonen, mogen hun stem uitbrengen (actief kiesrecht) voor de verkiezing van het Europees Parlement. Hierbij is van belang dat:

 • men op de dag van de kandidaatstelling officieel –- volgens de BRP (basisregistratie personen)  – in Nederland woont;
 • men zich (eenmalig) laat registreren bij zijn/haar gemeente met een Y-32 formulier;
 • men niet is uitgesloten van kiesrecht, hetzij in Nederland, hetzij in de lidstaat waarvan men onderdaan is.

Wat u moet weten

Als u mag stemmen voor het Europees Parlement, dan ontvangt u vanzelf een stempas. Deze krijgt u uiterlijk 18 mei thuisgestuurd. De kandidatenlijst wordt uiterlijk op 31 mei bij u bezorgd.

Wat heeft u nodig om te stemmen?

 • Stempas. Om te kunnen stemmen, heeft u een stempas nodig. Als u mag stemmen, krijgt u de stempas uiterlijk 23 mei thuis gestuurd.
 • Uw identiteitsbewijs. Dit kan zijn uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Dit bewijs mag op de dag dat u stemt maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Hoe werkt stemmen bij de verkiezing?

 • In het stembureau krijgt u een stembiljet.
 • U opent het stembiljet in het stemhokje.
 • U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken.
 • Na het invullen vouwt u het stembiljet zo dicht dat de kandidatenlijst niet zichtbaar is.
 • U doet het stembiljet in de stembus.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

 • Een andere kleur gebruikt dan rood;
 • Meer vakjes rood maakt;
 • Tekeningen of teksten plaatst.  

Bekijk de stappen in beeld en tekst. Stemmen: hoe werkt dat? | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet.

Uw blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing.

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen één kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u eenmalig om een nieuw stembiljet vragen.

Wat u verder moet weten

 • Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen.
 • Heeft u geen stempas ontvangen op 18 mei of u bent u uw stempas na ontvangst verloren? Vraag dan een vervangende stempas aan via de onderstaande menuknop. 

Vervangende stempas aanvragen

U kunt dit digitaal aanvragen tot maandag 3 juni 17.00 uur. U kunt ook een afspraak maken op het gemeentehuis, dat kan tot woensdag 5 juni om 12.00 uur.

 • Wilt u stemmen in een andere gemeente? Vraag dan kiezerspas aan. Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. Dit kan online of u kunt een afspraak maken in het gemeentehuis.