Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende subsidies en regelingen voor duurzaamheid voor particulieren. 

Opwek, warmte en isolatie regelingen

 • BTW op zonnepanelen terugvragen
  Sinds 1 januari 2023 is de BTW op zonnepanelen naar 0% verlaagd. U hoeft de BTW niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst. Deze regeling scheelt 21% van de kosten.

  BTW op zonnepanelen terugvragen(externe link)
   
 • Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden
  Voor vloer-, bodem-, dak- en gevelisolatie en het aanbrengen van isolatieglas geldt het lage btw-tarief op arbeidsloon.

  Laag BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden(externe link)
   
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)
  Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp), elektrisch koken en voor aansluiting op een warmtenet. Voor 1 maatregel is dit 15% en voor 2 maatregelen 30% korting.

  Subsidie ISDE(externe link)
   
 • Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)
  Bent u als Vereniging van Eigenaars (VvE) van plan uw gebouw te verduurzamen, dat kan met bijvoorbeeld het nemen van energiebesparende maatregelen of het aanschaffen van een warmtepomp. Met de Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) vraagt u hiervoor subsidie aan. Er zijn drie subsidiemogelijkheden;
 • Subsidie voor een energieadvies
 • Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen
 • Subsidie voor oplaadpuntenadvies

  Subsidie SVVE (externe link)
 • Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
  Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan. Deze woningen zijn, of worden, op een warmtenet aangesloten. U krijgt subsidie voor; aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten) en aansluitkosten op een warmtenet. U kunt de SAH aanvragen als u een gemengde VvE of een verhuurder bent van één of meerdere huurwoningen. Gemengde VvE’s zijn Verenigingen van Eigenaars waar een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar-bewoners) en een deel de woning verhuurt.

  Subsidie SAH(externe link)
   
 • Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH)
  Als u een particulier verhuurder of institutioneel belegger bent en één of meer van uw huurwoningen wilt verduurzamen kunt u in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Met deze regeling krijgt u subsidie voor energiebesparende maatregelen om uw huurwoning(en) te verduurzamen.

  Subsidie SVOH(externe link)
 • Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)
  Als u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE) bent wie hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht wilt opwekken kunt u hier subsidie voor aanvragen met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

  Subsidie SCE(externe link)

Leningen

 • Stimuleringslening/SVN duurzaamheidslening
  Het aanbrengen van goede vloer- of gevelisolatie, plaatsen van zonnepanelen of warmtepomp brengt een investering met zich mee. Met de Duurzaamheidslening kan een particuliere woningeigenaar bij de gemeente geld lenen tegen 1,6% rente uit een speciaal fonds om de woning energiezuinig te maken. De gemeente Wierden werkt hiervoor samen met stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Met deze lening kunnen inwoners tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan de woning financieren.

  Stimuleringslening/SVN duurzaamheidslening(externe link)
   
 • Nationaal Warmtefonds
  De Energiebespaarlening is een regeling, waarbij huiseigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen. De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke lening waarmee eigenaar-bewoners energiebesparende investeringen voor hun eigen woning kunnen financieren. Het Warmtefonds wil het mogelijk maken dat iedere eigenaar-bewoner de eigen woning kan verduurzamen. Daarom komen ook huizenbezitters die ouder zijn dan 75 jaar of onvoldoende leenruimte hebben mogelijk in aanmerking voor deze lening.

  Nationaal Warmtefonds(externe link)
 • Energiebespaarbudget [Nationale Hypotheek Garantie (bouwdepot)]
  U kunt als huiseigenaar en huizenkoper een hogere hypotheek krijgen als u energiebesparende maatregelen neemt. Wanneer u nog niet weet welke energiebesparende maatregelen u wilt nemen, kan u kiezen voor het Energiebespaarbudget. Dit is mogelijk als u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie sluit. Een aantal geldverstrekkers biedt het Energiebespaarbudget ook aan als de hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie wordt afgesloten. U kunt maximaal 6 % van de marktwaarde meefinancieren voor verduurzaming en later uitzoeken wat de beste maatregelen zijn. Nog niet alle geldverstrekkers bieden deze mogelijkheid.​​

Energiebespaarbudget(externe link)

 • Duurzame Monumenten Lening (eigenaar-bewoner-VvE)
  Een Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening van maximaal 30 jaar die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen. Als zekerheid wordt er het recht van hypotheek gevestigd op het monument. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. Je vraagt de lening aan op basis van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De betrokken aannemer en/of installateur kruist deze aan op basis van de maatregelenlijst op de Verklaring Energiebesparing Rijksmonument. Deze Verklaring Energiebesparing Rijksmonument bepaalt de grondslag (maximale hoogte) van de lening.

  Duurzame Monumenten Lening(externe link)

Extra energietoeslag en subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen voor huishoudens met een lager inkomen

 • Extra financiële bijdrage in de energiekosten voor huishoudens
  Voor huishoudens met een lager inkomen is er vanuit de Rijksoverheid de eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. Meer over deze regeling is te vinden op www.wierden.nl/eenmalige-energietoeslag. Voor wie niet in aanmerking komt voor deze regeling of voor wie deze regeling niet voldoende is, is er voor inwoners uit gemeente Wierden onder voorwaarden nu een extra bijdrage in de gestegen energiekosten. Deze regeling houdt in dat de gemeente de meerkosten tussen de nieuwe en oude (energie)rekening vergoedt.

  Regeling extra energietoeslag

 • Subsidie verduurzaming koopwoningen
  Deze regeling is bedoeld voor woningeigenaren met een lager inkomen die een koopwoning bezitten met een lage energetische waarde (laag energielabel, slechte isolatie). De subsidieregeling maakt het voor deze inwoners mogelijk om duurzaamheidsinvesteringen uit te voeren, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het aanbrengen van isolerende maatregelen. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 30 september 2024.

  Subsidieregeling particuliere woningeigenaren

Tijdelijk noodfonds

 • Noodfonds Energie
  Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie(externe link). Het Noodfonds betaalt voor huishoudens die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 2022 tot en met maart 2023. Huishoudens kunnen de steun van het Noodfonds vanaf nu aanvragen voor de hele periode. Het Noodfonds betaalt het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden.

  Noodfonds Energie(externe link)

Groen en water

 • Subsidie vergroening tuin en afkoppelen regenwater Wierden
  Voor de aanleg van een groen dak, groene gevel, regenwatervoorziening en het onttegelen en vergroenen van uw tuin kunt u subsidie krijgen. De subsidie is maximaal 50 procent van de aanlegkosten met een maximumbedrag van € 350,00.

  Subsidie vergroenen tuin en afkoppelen regenwater

Mogelijkheden vanuit de Stichting Duurzaam Wierden Enter

 • Collectieve inkoopactie isolatie
  De gemeente Wierden en onze stichting doen samen een actie om zoveel mogelijk woningen te isoleren. Met de hoge energieprijzen is het ook voor u interessant om het energieverbruik te verminderen. Met deze actie maken we het voor u financieel aantrekkelijker om uw woning te isoleren. U ontvangt een collectiviteitskorting van 10% (met een maximum van 250 euro per adres) van Stichting Duurzaam Wierden-Enter. U komt hier ook voor in aanmerking als u eerder dit jaar uw woning voor minimaal 1500 euro heeft laten isoleren en niet eerder een bijdrage van 250 euro van de stichting heeft ontvangen. Ook willen we u ontzorgen bij het aanvragen van offertes. We hebben hiervoor een ‘offerte tool’ laten maken waar u zelf een (indicatieve) offerte kunt aanvragen bij vier regionale isolatiebedrijven voor vloerisolatie en/of spouwmuurisolatie. Bij deze vier isolatiebedrijven ontvangt u ook nog 5% extra korting als u uw offertes zelf digitaal aanvraagt, bovenop de actiekorting van 10%. De actie is verlengd t/m 30 juni 2023 of tot het budget op is. 

  Collectieve inkoopactie isolatie(externe link)
 • € 50,– cash actie op isolatiemateriaal en ledlampen
  Met deze actie kunt u uw energiekosten verlagen en helpt u mee om Wierden duurzamer te maken. Zowel huiseigenaren als huurders kunnen hiervan profiteren. De actie wordt uitgevoerd door het Energieloket. De actie is verlengd t/m 31 december 2023.

  € 50,– cash actie(externe link)
 • Energiecoach voor advies op maat
  Het Energieloket werkt met deskundige energiecoaches. Geheel kosteloos komen ze bij u langs om informatie te geven. Heeft u vragen over bijvoorbeeld onderhoud, verbouwing, wooncomfort of energiebesparing, neem dan contact op met een van onze energiecoaches.
  ​​​​​​​
  Energiecoach(externe link)

  Mobiliteit

  • Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)
   Bent u een particulier en koopt of private leaset u een volledig elektrische personenauto? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s.
   - Voor de koop van een nieuwe auto
   - Voor de koop van een gebruikte auto
   - Voor private lease van een nieuwe auto
   - Voor private lease van een gebruikte auto

   Subsidie SEPP(externe link)

  .