WOZ en OZB

Wat is de WOZ-waarde van mijn woning?

De actuele WOZ-waarde van uw woning kun u terugvinden op het WOZ-waardeloket. De WOZ-waarde van een woning is vanaf 1 oktober 2016 openbaar. De WOZ-waarde van niet-woningen zoals een stukje grond, of een bedrijf, zijn niet openbaar.

Waar kan ik de WOZ-waarde vinden van mijn woning?

Deze kunt u terugvinden in het taxatieverslag. Via ons E-loket kunt u het taxatieverslag inzien. In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw pand is opgebouwd.

DigiD linkE-loket WOZ-waarde

Hoe wordt de hoogte van de WOZ-waarde vastgesteld?

De hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) hangt af van de WOZ-waarde van een pand of stuk grond. De gemeente stelt de WOZ-waarde jaarlijks vast door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. We houden rekening met bijvoorbeeld verschil in grootte, ligging, onderhoudstoestand, bijgebouwen en afwerking.

Ik heb geen WOZ-beschikking ontvangen, hoe kan dit?

Bent u na 1 januari 2024 eigenaar geworden van het pand? Dan ontvangt u geen OZB aanslagbiljet en geen WOZ-beschikking. Dit is bij de overdracht van uw woning bij de notaris verrekend. Wilt u wel de WOZ-waarde van een woning weten? Dan kunt u de WOZ-waarde raadplegen op www.wozwaardeloket.nl.

Wat moet ik doen als er iets fout staat op mijn aanslag?

Denkt u dat er iets niet klopt op uw aanslag? Of bent u geen eigenaar of gebruiker (meer) van het adres van de aanslag? Dan kunt u dit doorgeven via belastingen@wierden.nl. Vermeld daarbij uw naam, adres en het aanslagbiljetnummer. Heeft u een aanslagbiljet ontvangen dat op naam staat van de vorige bewoner? Dan kunt u de envelop aan ons retour sturen.

We hebben twee aanslagen ontvangen: één op naam van partner en één op eigen naam, hoe kan dat?

Het kan zijn dat u een aanslag heeft ontvangen met de gebruikersheffingen en een aparte aanslag met de eigenarenheffingen. Als u dit samen wilt voegen kunt u dit mailen naar belastingen@wierden.nl. Dit wordt dan ook voor het volgende jaar aangepast. 

Waar vind ik het taxatieverslag van mijn woning of bedrijf?

Bent u benieuwd hoe de gemeente uw WOZ-waarde heeft vastgesteld? Dan kunt u via ons E-loket belastingen het taxatieverslag inzien. In het taxatieverslag leest u hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd.

Ik ben na 1 januari 2024 eigenaar geworden van een woning. Moet ik dan voor dit jaar OZB betalen?

Als de woning na 1 januari is overgedragen, dan heeft u voor dit jaar geen WOZ-beschikking ontvangen. De OZB is (waarschijnlijk) met de vorige eigenaar verrekend tijdens de overdracht van de woning bij de notaris. 

Wilt u toch een WOZ-beschikking ontvangen? Dan kunt u deze aanvragen via belastingen@wierden.nl. U ontvangt dan binnen 8 weken een WOZ-beschikking. 

Betalen

Wat zijn de betaalmogelijkheden voor de gemeentelijke belastingen?

U kunt de gemeentelijke belastingen op meerdere manieren betalen: via automatische incasso, internetbankieren of via een QR-code. U leest op de pagina 'Belastingen, betalingsregeling' hoe dit werkt.

Ik wil mijn rekeningnummer voor automatische incasso wijzigen, hoe doe ik dat?

U kunt uw rekeningnummer wijzigen door een mail te sturen naar belastingen@wierden.nl

Wat gebeurt er als ik de aanslag niet op tijd betaal?

Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een aanmaning. Een aanmaning kost minimaal € 8,00 extra.

Ik kan de aanslag niet betalen, is het mogelijk dat deze wordt kwijtgescholden?

Dat is afhankelijk van uw inkomen en eigen vermogen. De gemeente bepaalt of u kwijtschelding krijgt van de belastingen en heffingen of een deel daarvan. U leest hier wat u moet doen.

Als ik vorig jaar kwijtschelding heb ontvangen. Moet ik dit dan dit jaar weer opnieuw aanvragen?

Als u vorig jaar kwijtschelding heeft ontvangen, dan wordt u dit jaar automatisch opnieuw gecontroleerd door het landelijk inlichtingenbureau. Door deze controle wordt gekeken of u dit jaar weer kwijtschelding krijgt.

Ik kan de aanslag niet op tijd betalen, hoe kan ik een betalingsregeling krijgen?

Lukt het u niet om op tijd te betalen? Neem dan contact op met de gemeente via team Belastingen (belastingen@wierden.nl of 0546 - 58 08 00). Er wordt samen met u gezocht naar een passende regeling.

Ik heb een betalingsherinnering ontvangen en ben het daar niet mee eens, wat nu?

Neem contact op met het team Belastingen (belastingen@wierden.nl of 0546 - 58 08 00).

Ik heb kwijtschelding aangevraagd, maar heb nog geen reactie ontvangen. Moet ik nu toch betalen?

U krijgt van ons een bevestiging als wij uw aanvraag voor kwijtschelding hebben ontvangen. U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u per post een besluit heeft ontvangen op uw aanvraag.