Wet open overheid (Woo)

Op open.wierden.nl vindt u informatie die door de gemeente Wierden openbaar gemaakt wordt. In de Wet open overheid (Woo) is geregeld welke informatie door alle overheden openbaar wordt gemaakt. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken voor iedereen. 

Alle informatie over de Woo vindt u terug op onze Woo-website, via onderstaande button.

Open.wierden.nl

Woo-verzoek

Het aanvragen van een Woo-verzoek kan telefonisch via ons algemene nummer: 0546 - 58 08 00 of door een mail te sturen met uw vraag naar onze Woo-coördinator: