College gemeente Wierden ziet geen mogelijkheden voor windturbines

Op dinsdag 14 november 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden ingestemd met het niet aanwijzen van zoekgebieden voor grote windturbines. Dit besluit hebben zij genomen op basis van  het technisch en ecologisch onderzoek, dat adviesbureau Witteveen & Bos de afgelopen maanden voor de gemeente Wierden heeft uitgevoerd.

Onderzoek

Wethouder Duurzaamheid, Richard Kortenhoeven: ‘Het technisch en ecologisch onderzoek, dat door adviesbureau Witteveen & Bos voor de gemeente is uitgevoerd en een aantal gemeentelijke randvoorwaarden geeft ons als college voldoende inzicht om niet te kiezen voor zoekgebieden voor grote windturbines in Wierden’. De Provincie heeft voor de zomer  aangegeven dat de gemeente Wierden onderdeel uitmaakt van een cluster waar windturbines mogelijk zijn.  

‘Wij zien op basis van het onderzoek echter geen mogelijkheden voor windturbines in onze gemeente. Om goed voorbereid te zijn, mochten er eventuele initiatieven aan de Provincie worden gericht, vinden wij het wel belangrijk om aanvullend windbeleid op te stellen.’, aldus Kortenhoeven. In het aanvullend windbeleid zal richting Provincie en/of initiatiefnemers duidelijk worden dat lokaal eigendom, financiële participatie en compensatie belangrijk is en dat dit dus goed geregeld moet worden. Daarnaast wordt in het aanvullende windbeleid ingegaan op criteria zoals onder andere de minimale afstandsnormen tot woningen, woonkernen en andere gevoelige objecten. Met betrekking tot deze criteria zijn de laatste landelijke inzichten verwerkt, waarvan bekend is dat deze nu ter inzage liggen en nog niet zijn vastgesteld door het rijk.

Inwoners en organisatie

Het afgelopen half jaar heeft gemeente Wierden goed geluisterd naar de inwoners, natuurorganisaties en bewonersgroepen. Uitkomst van deze ontmoetingen is dat men zich zorgen maakt om de effecten van windturbines op de gezondheid van mensen, de flora en fauna, en daarnaast de effecten op ons prachtige diverse landschap. Het college is dan ook van mening dat als het gaat om de gezondheid er meer onderzoek gedaan moet worden. De gezondheid voor mens en dier staat ten allen tijde voorop. Ook heeft gemeente Wierden te maken met een zeer divers cultuur historisch landschap waaronder ook natuurgebieden vallen. Mede om die redenen ziet het college geen mogelijkheid om grote windturbines toe te staan in gemeente Wierden.

Ruimte vraagstuk

‘In onze gemeente hebben we reeds te maken met enorme uitdagingen, waarbij de vraag naar ruimte een belangrijke rol vervult’, zegt Kortenhoeven. ‘Landbouw, natuur, ruimte voor woningbouw en bedrijven, infrastructuur en niet te vergeten de waterwinning door Vitens in onze gemeente voor een groot deel van Twente vraagt ons om keuzes te maken. We kunnen niet alles.’

Gemeenteraad

Op woensdag 29 november 2023 zal dit onderwerp vervolgens door de gemeenteraad behandeld worden om het voor de vergadering op maandag 18 december 2023 ter besluitvorming te agenderen. Hiermee koerst de gemeente Wierden op het nakomen van de afspraken met de Provincie om voor 1 januari 2024 wel of geen zoekgebieden aan te wijzen en een aanvullend windbeleid vast te stellen.

U kunt alle stukken terugvinden op de pagina www.wierden.nl/windenergie.