De gemeente Wierden organiseerde op woensdag 17 mei een burgerschapsdag ‘Groep 8 aan de macht’ voor kinderen uit groep 8. Het Laar en het Galjoen uit Wierden gingen ervandoor met een prijs van €250,- om hun voorstellen te kunnen realiseren. De winnende groepjes bemachtigden een plek in de kindergemeenteraad. Wij wensen Merit, Twan, Max, Quinn, Ruben, Isabelle, Lucas, Milan, Steyn, Laurens en Thijme heel veel succes!

Programma

Ruim 140 leerlingen van 6 basisscholen uit de gemeente Wierden deden mee aan ‘Groep 8 aan de macht’. Op speelse wijze maakten deze jonge inwoners kennis met lokale democratie. Onder leiding van burgemeester Doret Tigchelaar grepen zij de macht tijdens twee kinderraadsvergaderingen. Vanuit hun standpunt presenteerden zij voor even een eigen politieke partij. De kinderraadsleden wisselden standpunten en meningen uit over hun eigen voorstellen. Uiteindelijk werd democratisch gestemd voor het beste voorstel.

Mooie voorstellen

Tijdens de eerste raadsvergadering besloot de kinderraad dat het Laar een prima voorstel had om op hun nieuwe schoolplein ook nog een openluchttheater te bouwen. “Een theater is goed voor onze school en voor Wierden”, gaven de kinderraadsleden aan. Om hun voorstel nog meer kans te geven hadden zij er zelfs een mooie maquette van gemaakt.  

Tijdens de tweede raadsvergadering won het voorstel van het Galjoen. Zij stelden voor om materialen aan te schaffen om zwerfafval op te ruimen. Zij vinden het namelijk belangrijk om Wierden schoner te maken en schoner te houden. Door het zwerfafval zelf op te ruimen, gaan de kinderen meer nadenken over de gevolgen van hun eigen afval. De kinderen willen een voorbeeldfunctie worden voor andere mensen en scholen. 

Naast de raadsvergadering kregen de kinderen ook een rondleiding door het gemeentehuis. Ook werd er een quiz gespeeld en gingen de kinderen in gesprek met raadsleden over hoe moeilijk het is om te besluiten waar je op zou moeten bezuinigen. Tijdens deze workshop leerden kinderen ook wat het werk van een raadslid inhoudt.

Eerste Wierdense kindergemeenteraad

De leerlingen van de winnende voorstellen van het Galjoen en van het Laar hebben een plek bemachtigd in de eerste Wierdense kindergemeenteraad. Uit deze raadsleden wordt door henzelf binnenkort ook een kinderburgemeester gekozen.

Burgemeester Tigchelaar: “Ik ben verrast door de leuke raadsvoorstellen die door de kinderraadsleden verdedigd zijn. Heel blij ben ik ook dat deze dag ervoor gezorgd heeft dat we in Wierden nu een kindergemeenteraad hebben. De manier waarop de winnende raadsleden spraken belooft veel voor het komende jaar. Van deze kindergemeenteraad gaan we vast nog veel goede adviezen ontvangen.”

Werkbezoeken en werkbudget

De kindergemeenteraad zal 4x per jaar vergaderen en enkele werkbezoeken afleggen. Het belangrijkste thema waar de gemeente graag advies over wil krijgen van de kindergemeenteraad is het thema klimaat (energietransitie). Met de subthema’s: schoonhouden van de natuur, biodiversiteit, vasthouden van water en vergroenen. De kindergemeenteraad krijgt ook een werkbudget van twee keer €2.500,- te besteden aan thema’s die zij zelf belangrijk vinden. Zij zullen hiervoor bij de gemeenteraad van Wierden komend jaar twee voorstellen indienen.