Op dinsdag 4 en woensdag 5 juli nodigen wij u graag uit voor ons inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur heeft u de gelegenheid om in een persoonlijk gesprek uw wensen, ideeën, vragen, zorgen of bedenkingen kenbaar te maken. Dit gesprek heeft betrekking op het beoogde nieuwbouwplan voor de basisscholen De Talenter en De Wegwijzer, kinderopvangorganisaties en mogelijk andere maatschappelijke functies.

Tijdens het inloopspreekuur gaat u in gesprek met medewerkers van de gemeente en/of vertegenwoordigers van de scholen om uw input te delen. Om iedereen de mogelijkheid te bieden plannen we circa 15 minuten per gesprek in. Mocht er tijdens het inloopspreekuur onvoldoende tijd zijn om alle vragen en opmerkingen te bespreken, dan maken we graag een afspraak met u voor een vervolggesprek op een later moment.

Plan uw gesprek

Locatie

Voetbalvereniging 'Enter Vooruit' aan de Sportlaan 2 in Enter. 

De inbreng van inwoners is van grote waarde

Inbreng van inwoners helpt ons bij het realiseren van een school die aansluit bij de wensen en behoeften van de gemeenschap. Niet alles zal mogelijk zijn, maar we streven ernaar om zo veel mogelijk rekening te houden met ieders wensen en ideeën. We zullen dan ook duidelijk uitleggen waarom bepaalde zaken niet haalbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege wet- en regelgeving, het gebruiksgemak voor de scholen of de kosten.

Vervolg

In september komen we bij u terug met onze eerste reactie. Dit kan variëren tussen een (her)formulering van uitgangspunten tot een aantal scenario’s van stedenbouwkundige en/of volume schetsen. Uiteraard mede gebaseerd op uw ideeën en wensen. Op dat moment geven we ook aan op welke manier u betrokken kunt zijn bij het verdere proces. Deze informatie zullen we vastleggen in het participatieplan en zal op deze webpagina worden gedeeld.

Vragen en/of contact

Bent u verhindert op 4 en 5 juli? Dan kunt u ook uw vragen en opmerkingen met ons delen via onderstaande knop. 

Formulier

Heeft u voorafgaand aan het inloopspreekuur nog vragen of opmerkingen, dan kunt u terecht bij onze projectleider, Emile van der Wielen. Hij is per e-mail te bereiken via nieuwbouwscholenenter@wierden.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.wierden.nl/nieuwbouwscholen