Aan de noordkant van Enter wordt de wijk De Berghorst verder uitgebreid met 118 woningen, de zogeheten fase 2. Er is ruimte voor verschillende woningtypes, waardoor er een diverse woonwijk ontstaat waar iedereen zich thuis kan voelen. Door de gemeente Wierden worden er in deze tweede fase 14 kavels (met een oppervlakte van 439 tot 622 m²) voor vrijstaande woningen uitgegeven. De inschrijfperiode voor deze kavels loopt van 27 maart t/m 7 april 2023.

Verkoopproces

Bouwkavels worden toegewezen door middel van loting. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor van 27 maart t/m 7 april inschrijven via het online inschrijfformulier, via www.wierden.nl/berghorst2. De loting vind fysiek plaats en is alleen toegankelijk voor diegenen die zich hebben ingeschreven. De loting vindt plaats in aanwezigheid van Van Goor Schuurman Notarissen.

De uitgiftevoorwaarden en het lotingsreglement zijn te vinden in de brochure, te downloaden via de website of af te halen bij loket bouwen en wonen. Het is aan te raden om alle voorwaarden, opgenomen in de brochure, goed door te nemen. Het niet naleven van de voorwaarden kan onder andere diskwalificatie bij de loting tot gevolg hebben.

Uitgebreide informatie over De Berghorst fase 2 is te vinden op www.wierden.nl/berghorst2 en in de brochure.