De gemeente Wierden zoekt extra hulp voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november. Het gaat om leden voor de stembureaus en tellers die ’s avonds helpen op de drukke stembureaus. Ook op donderdag 23 november zoeken we mensen die op het centraal stembureau in het gemeentehuis de stemmen gaan tellen.

Woensdag 22 november zijn er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. We verwachten extra drukte tijdens deze verkiezingen, vandaar dat we op zoek zijn naar extra stembureauleden. In de gemeente Wierden zijn vijftien stembureaus waar inwoners hun stem kunnen uitbrengen. Een aantal locaties zijn ten opzichte van de afgelopen verkiezingen gewijzigd, om de drukte beter te verdelen. Zo wordt er op het gemeentehuis een extra stembureau geopend.

Ideale bijbaantje voor jongeren!

Burgemeester Doret Tigchelaar: “Tijdens verkiezingen is hulp van onze inwoners onmisbaar. Gelukkig mogen we al jaren rekenen op een toegewijde groep inwoners. Zij zorgen ervoor dat iedereen een stem kan uitbrengen. Om ook tijdens deze verkiezingen het proces soepel te laten verlopen breiden we het aantal stembureauleden en tellers uit. We hebben de extra handen hard nodig, daarom roepen we inwoners op om te helpen. Dat hoeft uiteraard niet voor niets, er staat een mooie bijdrage tegenover. Bijvoorbeeld voor jongeren in onze gemeente het ideale bijbaantje!

Verschillende functies

Er zijn verschillende functies te vervullen tijdens de verkiezingsdagen. Stembureauleden krijgen vooraf een verplichte e-learning. Tellers krijgen ter plekke uitleg van de voorzitters. Alle functies vinden plaats in shifts.

De verschillende functies:

  • Stembureaulid, plaatsvervangend voorzitter (woensdag 22 november)
  • Stembureaulid (woensdag 22 november)
  • Teller stembureau, avondteller op drukke stembureaus (woensdag 22 november)
  • Telleider GSB (donderdag 23 november)
  • Teller GSB (donderdag 23 november)

Meer informatie

Uiteraard krijgt u een mooie vergoeding voor uw hulp! Voor meer informatie over de verschillende functies en de vergoedingen kijkt u op: www.mijnstembureau-wierden.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een van de functies.

Heeft u vragen voor de gemeente over de stembureaufuncties of verkiezingen? Neem dan contact op met Rina Brink, via verkiezingen@wierden.nl.