Met een vernieuwde subsidieregeling maakt de provincie Overijssel het inwoners aantrekkelijker om kleinschalig bomen te gaan planten. Naast de subsidieregeling voor bomen in het buitengebied, is het nu ook mogelijk dat aanvragers voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp hun verzoek kunnen bundelen.

Inwoners kunnen een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De subsidie voor een gecombineerde aanvraag is 100 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 300 euro per straat, wijk, buurtschap of dorp. 

Het betreft voor deze actie alleen bomen voor de bebouwde kom. Dus niet voor het buitengebied.

Eenvoudiger

Dankzij de nieuwe regeling wordt het voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp veel eenvoudiger om met een gecombineerde aanvraag bomen of bosplantsoen aan te leggen. De subsidie wordt verstrekt voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplant van bomen of bosplantsoen voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is er sprake van aanplant als het gaat om bosplantsoen of bomen met een omtrek van maximaal 12 centimeter. De bomen moeten ook voorkomen in de lijst die in de regeling is genoemd. Voor de subsidie dienen drie of meer verschillende boomsoorten uit de lijst worden aangeplant. Alle voorwaarden en meer informatie leest u op de website van provincie Overijssel

Het bosplantsoen of de bomen moeten tussen 1 oktober 2022 en 1 maart 2023 worden aangeplant.

Aanmelden

De subsidieontvanger is verplicht de bomen vóór 31 december 2023 aan te melden op de website www.iedereeneenboom.nl of via onderstaande button. Het niet aanmelden van de bomen kan gevolgen hebben voor de subsidie. De ontvanger moet ook de aangeplante bomen en het bosplantsoen voor eigen rekening en risico beheren en onderhouden.

Aanmelden iedereen een boom

1,1 miljoen extra bomen

Provinciale Staten van Overijssel heeft in november 2018 een motie aangenomen met als doel het aanplanten van één boom per inwoner. Dit plan, om concreet 1,1 miljoen bomen extra aan te planten in Overijssel, is momenteel in uitvoering. De teller staat al op ruim 350.000 bomen.

Met dit plan ontwikkelt de provincie beleid om op een slimme manier nieuwe bomen te planten om klimaatverandering tegen te gaan. Ze doet dit ook met oog voor het landschap, de inzet op kringloopeconomie, betere omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2, en het zo mooi mogelijk inrichten van de provincie.